Dette nettstedet bruker informasjonskaplser (cookies) for å skille deg ut i forhold til andre. Dette hjelper oss å gi deg en god brukeropplevelse og gjør det også mulig for å oss å forbedre vårt nettsted.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Endringer i landbruket endrer også bruken av traktorer
Traktorer Teknologi

Landbrukets fremtid

Endringer i landbruket endrer også bruken av traktorer

Farm to Fork-strategien i European Green Deal setter strenge mål for landbruket – styrt av landbrukspolitikken. Disse endringene vil også merkes i traktorbransjen de neste ti årene.

Alle Farm to Fork-mål deler et felles mål – å beskytte miljøet. Samtidig fortsetter den globale befolkningen å vokse med rundt 80 millioner mennesker hvert år, og alle må mates.

– Vi må fremdeles produsere minst like mye mat, selv om det å begrense bruken av gjødsel og plantevernmidler i utgangspunktet vil redusere avlingene. Cirka 40 millioner hektar dyrkbar jord i EU skal overføres til økologisk produksjon, noe som også vil redusere avlingene. Dette legger stort press på bøndene, sier produktspesialist Sam Hardy.

EUs Green Deal-prosjekter vil ha innvirkning på for eksempel jordbearbeiding, gjødsling, plantevern, sporlinje-planlegging. I tillegg blir det sterkt fokus på tidspunkt, nøyaktighet og dokumentasjon av alt traktorarbeid.

– Task Doc, Valtra Guide, Section Control og Variable Rate Control kan alle bidra til å nå disse målene. Disse systemene gjør det mulig å redusere næringstap og gjøre bruken av plantevernmidler og gjødsel mye mer presist, legger Hardy til.

Presisjonsbearbeiding og vekstskifte

Målene oppnås ved å kombinere flere metoder avhengig av gården og produksjonen. Bruk av plantevernmidler kan reduseres, for eksempel ved hjelp av mekanisk ugressbekjempelse, mangfold i vekstskiftet, samt nøyaktig målretting mot plantevern til områder der skadedyr og ugress er til stede.

Bruken av presis Valtra Guide automatisert styring og ISOBUS redskapsstyring er viktige bidrag til å oppfylle målene. For eksempel kan bearbeidingsdybden varieres automatisk i henhold til forskjellige jordtyper basert på GPS-data. Å bruke faste kjørespor for alle produksjoner vil også bli mer vanlig, da dette reduserer jordpakkingen. Generelt vil presisjonslandbruk, mer nøyaktig bruk av innsatsmidler og presis dokumentasjon av utførte oppgaver bli rutine for bønder.

EUs mål inneholder også visse motsetninger. For eksempel bør bruken av plantevernmidler reduseres. Problemet er at dette betinger mer jordbearbeiding, noe som vil øke CO2-utslippene. Tilsvarende bør økologisk produksjon økes, men samtidig oppmuntres det til et mer plantebasert kosthold, noe som vil føre til mindre gjødsel for økologisk jordbruk.

– Vi utforsker løsninger på miljø- og politiske utfordringer som landbruket stiller. Selv om målene er tøffe, kan de nås med riktige verktøy og metoder. Samtidig skapes nye muligheter for vellykket landbruk, sier Hardy.

Fire europeiske Farm to Fork mål for 2030:

  • 25 prosent av det totale jordbruksarealet skal brukes til økologisk jordbruk
  • 20 prosent mindre gjødselforbruk
  • 50 prosent mindre næringstap
  • > 50 prosent mindre plantevernmidler!

Les også