Dette nettstedet bruker informasjonskaplser (cookies) for å skille deg ut i forhold til andre. Dette hjelper oss å gi deg en god brukeropplevelse og gjør det også mulig for å oss å forbedre vårt nettsted.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Få mest mulig ut av SmartTouch
Teknologi

Anbefalte SmartTouch-innstillinger for forskjellige oppgaver

Få mest mulig ut av SmartTouch

 

Profiler

Innstillingene for alle redskapene dine kan lagres i profiler. Hvis traktoren din brukes av mer enn én person, kan innstillingene lagres separat for hver enkelt bruker.

SmartTouch profiles

 1. Åpne profilmenyen øverst på skjermen. Til å begynne med kan du velge fabrikkinnstillinger eller en eksisterende profil som grunnlag for en ny profil. Hvis du for eksempel allerede har lagret pløyeinnstillinger, kan de tjene som grunnlag for nye innstillinger for harving. Navngi den nye profilen umiddelbart, slik at du ikke ved et uhell lagrer over den gamle innstillingen. Du kan lagre et ubegrenset antall profiler i innstillingene.
 2. Du kan lagre alle innstillingene i profilen som du kan justere ved hjelp av SmartTouch-armlenet. Du kan for eksempel lagre motorinnstillinger, funksjonene til de programmerbare minneknappene, transmisjonsinnstillingene, U-Pilot-innstillingene og kraftuttaksinnstillingene.
 3. For pløying kan du eksempelvis velge hvilke knapper du vil bruke for å løfte eller vende plogen, eller hvilken bryter du ønsker å bruke til justering av fårbredden. Du vil kanskje vende plogen ved hjelp av en av de lineære hendlene på multifunksjonsspaken og løfte plogen med den andre lineære spaken. For motoren kan du angi maks. og min. turtall. Kamerainnstillinger lar deg for eksempel velge helskjermvisning for kameraet bak når du rygger, men en liten skjerm når du kjører forover. Du kan også endre innstillingene for kjørevisningen, ved for eksempel å dele skjermen i kvadratiske felt som viser informasjon om transmisjonen, kameravisning, status for trepunktshydraulikken foran og tellere.
 4. De nye innstillingene lagres automatisk i profilen du valgte. Neste gang du bruker det samme redskapet, kan du bruke de samme innstillingene.

Trekkoppgaver

Trekkoppgaver involverer redskaper som enten slepes eller er koblet til trepunktshydraulikken bak, og krever ofte flere eksterne hydraulikkventiler. Alle disse funksjonene kan programmeres og styres fra kjørespaken, slik at du får venstre hånd fri til å betjene rattet til enhver tid. Med høyre hånd kan du styre hastigheten ved å bruke tommelen til å styre hydraulikken, mens de programmerbare minneknappene kan brukes til tilleggsfunksjoner.

SmartTouch pulling tasks

 1. Ønsker du å bruke vendeteigsautomatikken U-Pilot? Programmering av systemet er enkelt. Du kan programmere sekvenser i henhold til tid eller avstand. Når du pløyer, kan du for eksempel programmere M1-minneknappen til å koble ut firehjulstrekk, cruise control og differensialsperre, løfte plogen og snu – alt med et enkelt klikk på knappen – når du kommer til vendeteigen. På samme måte kan du programmere M2-minneknappen for å gjøre det samme i omvendt rekkefølge når du forlater vendeteigen. Hvis du fore­trekker det, kan du til og med programmere hele sekvensen for én enkelt minneknapp.
 2. Du kan f.eks. bruke tommelfingeren til å justere høyden på harven din i henhold til jordforholdene. Du kan også justere oljemengden for å variere hvordan redskapet reagerer på tommelhendelen.
 3. Analoge spaker gir mer olje ved større spakutslag. Du kan også programmere spaken slik at et enkelt trykk gir hydraulikkolje i 15 sekunder, for eksempel hvis du vender plogen.

SmartTouch U pilot

Frontlasteroppgaver

Vi mener at Valtra N-serien sammen med SmartTouch-armlenet er verdens beste frontlastertraktor. Den er godt balansert og gir utmerket sikt, har kraftig hydraulikk, en integrert frontlaster designet spesielt for denne modellen, og en analog spak for nøyaktig kontroll.

SmartTouch front loader tasks joystick

 1. På toppen av hydraulikkspaken er det en 3. funksjonshendel som lar deg styre tre hydrauliske frontlasterfunksjoner samtidig. Du kan heve og senke frontlasteren ved å trekke og skyve spaken, vippe redskapet ved å bevege spaken til den ene siden, og aktivere balleklypa di eller annen funksjon ved hjelp av den 3. funksjonshendelen.
 2. Når du utfører frontlasterarbeid, kan du holde venstre hånd på rattet til enhver tid og høyre hånd på kjørespaken, da den også har vendegirbryter.
 3. Valtras patenterte hydraulikk-assistent øker automatisk motorturtallet etter behov i henhold til hydraulikkapasiteten.
 4. Innstillingsmenyen for frontlasteren inkluderer lasterdemping og automatisk redskapslåsing. Sistnevnte gir deg 60 sekunder til å låse opp redskapslåsen på frontlaster, hvorpå den etterpå ikke kan åpnes ved et uhell.

SmartTouch front loader settings

Kraftuttaksarbeid

Skal du jobbe med en slåmaskin med stengelbehandler, flishugger eller snøfreser? Å lage innstillinger for individuelle redskaper er enkelt, slik at du kan utføre arbeidsoppgavene akkurat slik du vil.

SmartTouch PTO work

 1. Trykk på kraftuttakssymbolet på toppen av traktoren på skjermen.
 2. Sveip for å velge om du vil gjøre innstillinger for kraftuttaket bak eller foran. Begynn for eksempel med å stille inn kraftuttakshastigheten. PTO-cruise er en nyttig funksjon som automatisk velger det ideelle motorturtallet når du kobler til kraftuttaket, slik at du ikke trenger å bruke håndgassen eller gasspedalen for å justere turtallet. En annen praktisk funksjon er Auto-PTO, som lar deg angi om kraftuttaket kobler seg til eller fra når trekkstengene er i en bestemt høyde. Når du eksempelvis bruker en snøfreser, kan du sette kraftuttaket til å koble fra når trekkstengene heves over en viss høyde og å koble igjen når de senkes under samme nivå eller et annet nivå.
 3. SmartTouch armlene har to programmerbare minneknapper som du kan bruke for eksempel til å koble kraftuttaket inn eller ut. Ved å bruke disse minneknappene, trenger du ikke lenger å lete etter kraftuttaksbryteren på siden av armlenet.
 4. Etter at du har programmert kraftuttaksinnstillingene, kan du foreta dine foretrukne U-Pilot og skjerminnstillinger.
 5. Hvis du for eksempel skal bruke TwinTrac vendbar førerplass for å betjene en rotorharv og vil styre AutoControl trepunktshydraulikken med maksimal presisjon, kan du programmere den lille hydraulikkspaken til å kontrollere trepunktshydraulikken. Den analoge hydraulikkspaken lar deg styre tre hydrauliske ventilblokker samtidig: én ved å bevege spaken frem og tilbake, den andre ved å bevege spaken sideveis, og den tredje ved å bruke tommelfingerhendelen på toppen av spaken.

SmartTouch Auto PTO

SmartTouch PTO menu

Se våre SmartTouch-videoer med brukerveiledning på nettet: www.valtra.no/smarttouch

 

Les også