Dette nettstedet bruker informasjonskaplser (cookies) for å skille deg ut i forhold til andre. Dette hjelper oss å gi deg en god brukeropplevelse og gjør det også mulig for å oss å forbedre vårt nettsted.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Sveitsisk forsøksgård Smart Farming i praksis
Personer Teknologi

Swiss Future Farm

Sveitsisk forsøksgård Smart Farming i praksis

Den sveitsiske forsøksgården ligger i et jordbruksområde med god drift og lange tradisjoner. Livet på gården ligner en vanlig gård i Thurgau-området på nesten alle måter. De har kyr, geiter og griser, og dyrker hvete, mais, raps og rødbeter. Årstidene bestemmer hva slags arbeid som skal gjøres. Men noe er annerledes her: for alle oppgaver som utføres benyttes den nyeste tilgjengelige teknologi. Smart Farming, Task Doc, seksjonskontroll eller Variable Rate Control er ikke bare trendy fremmedord her, men snarere nødvendige og praktiske verktøy i det moderne jordbruket.

Gode forberedelser fører til mer effektivt arbeid

Alle oppgaver og skifter på denne sveitsiske forsøksgården blir styrt gjennom et Farm Management Information System (FMIS). Alle standard gårdsdata og avlingsnotater samlet gjennom årene, lagres i dette systemet. Disse dataene danner grunnlaget driftsleder Florian Abt benytter, når han konverterer arbeidsoppgaver som skal utføres, over til digitale Arbeidsordrer. Helt konkret kan det bety at det i forkant blir avgjort hva som skal pløyes, og hvor mye gjødsel som skal spres.

Florian Abt is recording each work order in the Farm Management Information System.
Florian Abt registrerer først hver arbeidsordre i sitt Farm Management Information System.

Alle jorder er digitalisert for å skape skifte-relaterte Arbeidsordrer. Informasjon om skiftegrenser, kjørespor, hindringer og vendeteiger lagres. Uansett om det er jordbearbeiding, såing eller fôrhøsting, er systemet i stand til å definere de mest effektive rutene for traktoren. Selv om, eller fordi, den sveitsiske fremtidsgården består av mange små og ikke-rettlinjede skifter, er denne funksjonen svært verdifull her.

Mens høyteknologi ofte er assosiert med store gårder og landområder, kan du her se hvordan teknologi også kan brukes på små jorder, hvor overlapp og ekstrakjøring kan unngås med godt forberedte Arbeidsordrer. Dette er et spørsmål av stor interesse for småskalalandbruket i Sveits. Arbeidsordrer for såing eller gjødsling kan supple­res med påføringskart som inneholder tilleggsinformasjon om for eksempel vanningsbehov.

Harvest on the Swiss Future Farm
Innhøsting på Swiss Future Farm.
The task is transmitted to the driver via TaskDoc
Oppgaven overføres til traktoren via TaskDoc.

Kjøring blir uvesentlig

I neste omgang blir Arbeidsordrer som er utarbeidet på kontoret overført til de respektive traktorene ved bruke av Task Doc. Overføringen gjøres enkelt og ukomplisert via en server, USB-pinne eller bluetooth.

Nå kommer de forskjellige elementene i Valtra Smart Farming til sin rett:

  • Valtra Guide gjør det mulig for sjåføren å følge den forhåndsdefinerte ruten veldig nøyaktig.
Precise plowing with Valtra Guide
Presis pløying med Valtra Guide.
  • Variable Rate Control gjør det mulig å lese skiftekartene som inneholder alle mengdedata, i traktoren. Dette kontrollerer maskinen og fordeler riktig mengde på de riktige stedene automatisk.
  • Seksjonskontroll brukes til å stenge eller åpne sprøyte, så- og gjødslingsfunksjoner i forskjellige deler av skiftet, nøyaktig som beskrevet i arbeidsordren. Slik begrenses effektivt overlapp, overforbruk og striper i åkeren.
Sowing with Section Control and Variable Rate Control
Såing med seksjonskontroll og variabel mengdekontroll.

Menneskene som jobber her ser det som en del av jobben å teste de forskjellige teknologiene. De ble positivt overrasket over det geniale samspillet mellom de forskjellige systemene.

– Vi tar høyde for endringer av både mannskap og traktorer. Datanettverket gjør ikke bare arbeidet vårt enklere og mer komfortabelt, vi sparer også mye tid, drivstoff og ressurser, forklarer nestleder Raphael Bernet.

For sjåførene har en tung bør blitt løftet av skuldrene. De trenger ikke lengre å bekymre seg for hvordan de skal legge opp kjøring på hvert enkelt skifte, nå kan de fokusere fullt og helt på redskapsinnstilling og resultat. SmartTouch er lettfattelig og selvforklarende i bruk, slik behersker føreren raskt alle detaljer i systemet.

Tillage accurate to the centimetre accuracy
Jordbearbeiding med nøyaktighet på centimeter-nivå.

Straks arbeidet er utført, starter etterarbeidet

Etter hvert arbeidssteg, og så snart en arbeidsordre er fullført, blir dataene sendt tilbake fra traktoren til FMIS via Task Dok. Manuell dokumentasjon uteblir, og driftslederen har alltid oppdaterte data for utleve­ring som kan brukes på nytt. Neste år er rett rundt hjørnet!

Motivated and keen to experiment. From left to right: Nils Zehner, Florian Abt and Marco Meier.
Motivert og ivrig etter å utforske. Fra venstre: Nils Zehner, Florian Abt og Marco Meier.

Future Farm in Tänikon, Switzerland.Future Farm i sveitsiske Tänikon.

Sveitsisk forsøksgård

Den sveitsiske forsøksgården i Tänikon, i den sveitsiske kantonen Thurgau, er både et sted og et prosjekt. Prosjektet er i fellesskap sponset av AGCO Corporation, den sveitsiske teknologiimportøren GVS Agrar AG og Arenenberg Training and Consulting Center. Ved at de følger mottoet: «Innovasjon stammer fra delt kunnskap», satte de tre prosjektpartnerne seg som mål å synliggjøre presisjonslandbruksteknologi, håndfast og forståelig. Teamet, ledet av Florian Abt, Marco Meier og Nils Zehner, har gjennomført feltprøver og samlet inn landbruksdata i to år. Takket være deres unike erfaring innen Smart Farming gir de ansatte på den sveitsiske forsøksgården et viktig bidrag til de som driver rådgivning og opplæring i utvikling av landbruk og programvare.

Den sveitsiske forsøksgården bruker AGCO-traktorer, maskiner og prototyper fra forskjellige leverandører.

Valtra traktorer på den sveitsiske forsøksgården

  • A104 med frontlaster
  • A94
  • N174 Direct
  • T174 Direct

Les også