Deze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. Zo kunnen wij u een goede gebruikerservaring bieden en bovendien onze website verbeteren.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Archief

Disclaimer en Data Security

Uitgever:

Valtra Oy Ab

Adres:

44200 Suolahti
Finland
Tel. +358 20 45501
Fax. +358 20 455 0386
E-Mail: evaltra@valtra.com

Valtra Inc. dankt u voor uw interesse in Valtra en voor het bezoeken van onze website. Valtra biedt middels deze website informatie over haar producten, service en evenementen.

Privacy Statement en Data Security

De Valtra site dient verschillende doeleinden met name op het gebied van informatievoorziening. Het kan zijn dat wij persoonlijke informatie verkrijgen, zoals de voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Deze informatie wordt opgeslagen in een database en wordt alleen gebruikt voor het doel om uw vragen te beantwoorden. De persoonlijke gegevens van de gebruiker zal door Valtra niet worden doorgestuurd, verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden.

De gebruiker heeft het recht om de opgeslagen persoonlijke informatie te verifiëren. Verzoeken om informatie dienen handmatig te gebeuren en verzonden te worden aan bovengenoemd adres.

altra probeert alle verkregen informatie te beschermen. Niettemin kan Valtra de veiligheid van alle openbare informatie niet garanderen. De gebruiker dient de veiligheidsrisico’s die inherent zijn aan het online corresponderen en kopen op het internet te aanvaarden. Valtra is derhalve niet verantwoordelijk voor inbreuk op de veiligheid, tenzij het moedwillig gebeurd of door frauduleuze acties of nalatigheid.

Copyrights ©

Al het gepubliceerde materiaal op deze website zijn eigendom van of geregistreerd door Valtra en beschermd door copyrights. Het is niet toegestaan teksten, geluidsbestanden, videobestanden, afbeeldingen, programma’s en andere op de website voorkomende applicaties te kopiëren, wijzigen, verspreiden of beschikbaar te maken voor derden voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor expliciet permissie is gegeven (door voorafgaande schriftelijke toestemming door Valtra).

Disclaimer

Valtra probeert de inhoud van de website zo goed mogelijk te onderhouden. Valtra kan juistheid en nauwkeurigheid van de informatie op de website niet garanderen. De inhoud is aan wijzigingen onderhevig. Valtra wijst iedere verantwoordelijkheid voor schade af, voortvloeiende uit een op de inhoud van deze website gebaseerd vertrouwen. Zolang dit niet gebaseerd is op opzettelijk of grove nalatigheid van de kant van Valtra.
Alle Valtra websites zijn geoptimaliseerd voor Internet Explorer 5.0 of hoger.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links zijn toegestaan enkel en alleen als een service naar de bezoekers van onze website. Valtra heeft geen controle of invloed op een website van derden. Valtra wijst hiervoor ook iedere verantwoordelijkheid van de hand voor de inhoud en functionaliteit van gelinkte websites van derden of voor de links in websites van derden.