Deze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. Zo kunnen wij u een goede gebruikerservaring bieden en bovendien onze website verbeteren.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Archief
Het Landbouwbeleid dringt door tot in de trekker cabine
Tractoren Technologie

De toekomst van de landbouw

Het Landbouwbeleid dringt door tot in de trekker cabine

De Farm to Fork-strategie (van Boer tot Bord) van de Europese Green Deal stelt strenge doelstellingen voor de landbouw. Slimme technieken op trekkers en werktuigen kunnen helpen om de doelen van het Europese landbouwbeleid te halen.

Alle Farm to Fork-doelen zijn bedoeld om het milieu te beschermen en klimaatschade te beperken. Tegelijkertijd blijft de wereldbevolking elk jaar met ongeveer 80 miljoen mensen groeien, en alle monden moeten worden gevoed.

“We moeten minstens evenveel voedsel blijven produceren als nu, maar door de gewenste beperking van het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zullen de hectare-opbrengsten in principe dalen. Daarnaast zal op ongeveer 40 miljoen hectare bouwland in de EU worden omgeschakeld naar biologische productie, waardoor ook hier de opbrengst zal dalen. Dit legt veel druk op boeren”, zegt product-marketingspecialist Sam Hardy.

De Green Deal-projecten van de EU zullen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld grondbewerking, bemesting, gewasbescherming en zeker ook voor de timing, routeplanning, nauwkeurigheid en documentatie van deze activiteiten.

“Task Doc, Valtra Guide, Section Control en Variable Rate Control kunnen allemaal helpen deze doelen te bereiken. Ze stellen de boer in staat om het verlies aan voedingsstoffen te verminderen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen veel preciezer te maken,” voegt Hardy toe.

Precisiegrondbewerking en vruchtwisseling

De doelstellingen worden bereikt door verschillende technieken te combineren, afhankelijk van het bedrijf en de productierichting. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden teruggedrongen door bijvoorbeeld mechanische onkruidbestrijding, meer gewassen in de vruchtwisseling en plaatsspecifieke bespuitingen.

Bij de grondbewerking zal het belang van automatische stuursystemen als Valtra Guide en ISOBUS-werktuigbediening toenemen. Op basis van gps-gegevens kan bijvoorbeeld de bewerkingsdiepte automatisch worden gevarieerd bij verschillende grondsoorten. Het gebruik van vaste rijpaden zal ook vaker voorkomen, omdat dit bodemverdichting kan voorkomen. In het algemeen zullen precisielandbouw, een nauwkeuriger gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en nauwkeurige documentatie van uitgevoerde taken een kwestie van routine worden voor landbouwers.

Oplossingen zoeken voor uitdagingen

De doelstellingen van de EU bevatten ook bepaalde tegenstrijdigheden. Zo moet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden teruggedrongen, maar de resulterende toename van grondbewerking- en schoffelwerkzaamheden voor de onkruidbestrijding zal de CO2-uitstoot doen toenemen. En op veel hectares zal worden omgeschakeld naar biologische productie maar omdat een meer plantaardig dieet wordt aangemoedigd zal er minder dierlijke mest beschikbaar zijn.

“We onderzoeken oplossingen voor de ecologische en politieke uitdagingen waarmee de landbouw wordt geconfronteerd. Hoewel de doelstellingen lastig zijn, kunnen ze worden bereikt met de juiste gereedschappen en technieken. Er worden dus ook nieuwe kansen gecreëerd voor een succesvolle landbouw”, zegt Hardy.

Vier Europese Farm to Fork-doelstellingen voor 2030

  • 25 % van de totale landbouwgrond wordt gebruikt voor biologische landbouw
  • 20 % minder kunstmestgebruik
  • 50 % minder verlies van voedingsstoffen
  • 50 % minder gewasbeschermingsmiddelen

Ook lezen