Ta strona internetowa używa plików cookie dla odróżnienia jednego użytkownika od innych. Dzięki temu możemy zapewnić naszym użytkownikom najlepszą obsługę, a także doskonalić naszą stronę internetową.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Archiwum

Nota prawna i ograniczenie odpowiedzialności

Wydawca:

Valtra Oy Ab

Adres:

44200 Suolahti
Finlandia

Tel. +358 20 45501
Fax. +358 20 455 0386
E’mail: evaltra@valtra.com

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i odwiedzenie naszej strony internetowej. Valtra prowadzi niniejszą  stronę internetową aby informować o swoich produktach, usługach i wydarzeniach.

Oświadczenie o prywatności i ochronie danych

Strona może zawierać różnego rodzaju treści mające na celu wzbudzenie zainteresowania klientów lub zachęcenia ich do zwrócenia się o informacje na temat produktów i usług firmy Valtra. W tym celu możemy otrzymać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko użytkownika, adres, numer telefonu oraz adres e’mail. Informacje te będą przechowywane w bazie danych i używane przez firmę Valtra lub jej przedstawicieli tylko do odpowiedzi na zapytania użytkowników. Dane osobowe nie będę przez nas przesyłane, sprzedawane, wymieniane ani wypożyczane stronom trzecim.

Użytkownik ma prawo zweryfikować jakie informacje na jego temat są przechowywane w bazie użytkowników. Zapytania należy kierować na piśmie na wyżej wskazany adres.

Valtra stara się chronić wszystkie dostarczane jej przez użytkowników informacje. Jednak nie możemy ręczyć za bezpieczeństwo danych ujawnionych w ten sposób i użytkownicy pisząc do nas przyjmują ryzyko jakie niesie ze sobą korespondencja i zakupy przez Internet. Valtra nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa danych, chyba że wynikałyby one z celowych czy nielegalnych działań osób odpowiedzialnych za działalność Valtra lub ich rażącego zaniedbania.

Prawa autorskie ©

Wszystkie materiały dostępne na tej stronie są własnością lub na licencji Valtra i są chronione prawem autorskim. Teksty, dźwięki, filmy, ilustracje, programy i wszelkie inne treści znajdujące się na stronie nie mogą być kopiowane, zmieniane, rozpowszechniane czy udostępniane stronom trzecim dla celów komercyjnych bez zezwolenia firmy Valtra (np.doniesienia prasowe).

Odrzucenie odpowiedzialności

Valtra prowadzi i uaktualnia stronę internetową bardzo starannie. Jednak nie może gwarantować, że zawarte w niej informacje są poprawne i ścisłe. Treść strony podlega zmianom. Valtra nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody, które mogą wyniknąć z bezpośredniego czy pośredniego używania strony, z wyjątkiem sytuacji, gdyby szkody wyniknęły z celowego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Valtra.

Na stronie mogą znajdować się łącza do stron internetowych osób trzecich. Łącza te podaje się tylko jako usługę dla odwiedzających naszą stronę internetową. Valtra nie ma kontroli ani wpływu na strony internetowe osób trzecich. Valtra nie ponosi odpowiedzialności za treść ani funkcjonowanie stron internetowych, których łącza podaje, ani za łącza umieszczone na takich stronach internetowych.