Ta strona internetowa używa plików cookie dla odróżnienia jednego użytkownika od innych. Dzięki temu możemy zapewnić naszym użytkownikom najlepszą obsługę, a także doskonalić naszą stronę internetową.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Archiwum
Inteligentne rolnictwo staje się rzeczywistością
Osoby Technologia

Szwajcarskie Gospodarstwo Przyszłości

Inteligentne rolnictwo staje się rzeczywistością

Szwajcarskie Gospodarstwo Przyszłości (Swiss Future Farm) od wielu lat jest zarządzane zgodnie z cyklem natury. Życie tu niemal nie różni się od życia w jakimkolwiek innym gospodarstwie w Turgowii. Hoduje się w nim kozy i świnie oraz pszenicę, kukurydzę, rzepak oleisty i buraki. Pory roku wyznaczają tu rytm obowiązków.

Jednak jedna rzecz odróżnia to gospodarstwo od innych: do wszystkich prac wykorzystuje się najnowszą dostępną na rynku technologię. Technologię Smart Farming (inteligentne rolnictwo), Task Doc (dokumentacja zadań), Section Control (system kontroli sekcji) oraz Variable Rate Control (zmienne dawkowanie) nie są przejawem chwilowej popularności. Znajdują one rzeczywiste zastosowanie w nowoczesnym rolnictwie.

Odpowiednie przygotowanie oznacza większą wydajność

Wszystkie prace i pola w Szwajcarskim Gospodarstwie Przyszłości są objęte systemem informacji o zarządzaniu gospodarstwem (Farm Management Information System, FMIS). Są w nim przechowywane wszystkie domyślne dane dotyczące gospodarstwa i wartości empiryczne zebrane na przestrzeni lat. Na podstawie tych danych kierownik operacyjny Florian Abt może przetwarzać czynności na cyfrowe polecenia robocze. Oznacza to, na przykład, możliwość wcześniejszego określenia miejsca orki i ilości nawozu do rozrzucenia.

Florian Abt is recording each work order in the Farm Management Information System.
Każde zadanie jest najpierw zapisywane przez Floriana Abt w Systemie Informacji o Zarządzaniu Gospodarstwem.

Informacje dotyczące wszystkich pól uprawnych zostały wprowadzone do elektronicznego systemu w celu opracowania dostosowanych do nich poleceń roboczych. Przechowywane dane dotyczą granic pola, pasów drogi, przeszkód i poprzeczniaków. Niezależnie od celu (uprawa roli, przygotowanie materiału siewnego czy zbiór pasz) system jest w stanie określić najbardziej logiczne trasy dla ciągnika. Funkcja ta jest niezwykle cenna dla Szwajcarskiego Gospodarstwa Przyszłości, ponieważ składa się ono z wielu małych pól o nieregularnym kształcie.

Stosowanie nowoczesnych technologii jest często kojarzone z dużymi gospodarstwami i powierzchniami rolnymi. Przykład tego gospodarstwa pokazuje wartość technologii dla wykorzystania na gruntach o małej powierzchni przejawiającą się chociażby w zmniejszeniu liczby manewrów zawracania dzięki dobrze opracowanym poleceniom roboczym. Jest to jedna z kluczowych kwestii dla niewielkich obszarów rolnych Szwajcarii. Polecenia robocze dotyczące siewu lub nawożenia można uzupełnić o mapy wysiewu, które zawierają dodatkowe informacje, takie jak ilości wysiewu na poszczególnych obszarach.

Harvest on the Swiss Future Farm
Żniwa na Szwajcarskim Gospodarstwie Przyszłości.
The task is transmitted to the driver via TaskDoc
Zadanie jest przesyłane do operatora poprzez TaskDoc.

Prowadzenie traci na znaczeniu

Na drugim etapie polecenia robocze przygotowane w biurze są przenoszone do odpowiednich traktorów za pomocą systemu dokumentacji zadań Task Doc. Transfer jest prosty – odbywa się za pośrednictwem serwera, pamięci USB lub Bluetooth. Jego wykonanie umożliwia dostęp do różnych funkcji inteligentnego rolnictwa Valtra:

  • Układ Valtra Guide pozwala operatorowi na dokładne podążanie ścieżką wyznaczoną za pomocą poleceń roboczych.
Precise plowing with Valtra Guide
Orka z Valtra Guide.
  • Funkcja Variable Rate Control (zmienne dawkowanie) pozwala na wykorzystanie w traktorze map zawierających dane na temat intensywności wysiewu. Dzięki niej sterowanie maszyną i rozrzucaniem odpowiedniej ilości ziarna odbywa się automatycznie.• System Section Control (kontrola sekcji) służy do włączania i wyłączania funkcji oprysku, siewu i nawożenia różnych części pola dokładnie według poleceń roboczych. Pozwala to na uniknięcie nakładania się przejazdów, podwójnych zabiegów i powstawania luk.
Sowing with Section Control and Variable Rate Control
Siew za pomocą kontroli sekcji i zmiennego dawkowania.

Operatorzy pracujący w Szwajcarskim Gospodarstwie Przyszłości, których zadaniem jest testowanie różnych technologii, byli pod wrażeniem pomysłowego połączenia funkcji różnych systemów.

„Biorąc pod uwagę rotację sprzętu i operatorów, połączenie danych w sieć nie tylko upraszcza naszą pracę, ale także pozwala na oszczędność czasu, paliwa i zasobów” – wyjaśnia Raphael Bernet, zastępca kierownika operacyjnego.

Na barkach operatorów nie spoczywa już tak duży ciężar. Nie muszą się już martwić o radzenie sobie z poszczególnymi polami i mogą w pełni skupić się na ustawieniach maszyny i ich optymalizacji. Dzięki prostemu interfejsowi SmartTouch operatorzy mogą szybko nauczyć się kompleksowej obsługi systemu.

Tillage accurate to the centimetre accuracy
Uprawy z dokładnością do centymetra.

Zakończenie prac to ich nowy początek

Po każdym etapie prac i zakończeniu zadania dane są przesyłane z ciągnika do systemu FMIS przez Task Doc. Eliminuje to konieczność ręcznego prowadzenia dokumentacji i daje kierownikowi prac stały dostęp do aktualnych danych, które mogą być ponownie wykorzystane. Przyszły rok nadejdzie już niebawem!

Motivated and keen to experiment. From left to right: Nils Zehner, Florian Abt and Marco Meier.
Zmotywowani i otwarci na eksperymenty. Od lewej: Nils Zehner, Florian Abt i Marco Meier.

Future Farm in Tänikon, Switzerland.Gospodarstwo Przyszłości w Tänikon, Szwajcaria.

Szwajcarskie Gospodarstwo Przyszłości

Szwajcarskie Gospodarstwo Przyszłości w Tänikon położone w kantonie Turgowia to zarówno miejsce, jak i projekt. Projekt ten jest współfinansowany przez AGCO Corporation, szwajcarskiego importera technologii rolniczej GVS Agrar AG oraz Centrum szkoleniowo-doradcze Arenenberg. Kierując się mottem „Innowacyjność to wynik dzielenia się wiedzą”, trzej partnerzy projektu postawili sobie za cel wprowadzenie nowoczesnych technologii rolnictwa precyzyjnego do codziennego użytku. Zespół kierowany przez Floriana Abta, Marco Meiera i Nilsa Zehnera od dwóch lat prowadzi badania terenowe i zbiera dane rolnicze. Dzięki swojemu wyjątkowemu doświadczeniu w sektorze inteligentnego rolnictwa zespół Szwajcarskiego Gospodarstwa Przyszłości wnosi istotny wkład w doradztwo i szkolenia w zakresie inżynierii rolnej i oprogramowania.

W Szwajcarskim Gospodarstwie Przyszłości wykorzystywane są traktory AGCO oraz maszyny i prototypowy sprzęt pochodzący od różnych dostawców.

Flota Valtry w Szwajcarskim Gospodarstwie Przyszłości

  • A104 z ładowaczem czołowym
  • A94
  • N174 Direct
  • T174 Direct

Przeczytaj również