Ta strona internetowa używa plików cookie dla odróżnienia jednego użytkownika od innych. Dzięki temu możemy zapewnić naszym użytkownikom najlepszą obsługę, a także doskonalić naszą stronę internetową.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Archiwum
System sterowania ładowaczem czołowym zintegrowany z podłokietnikiem SmartTouch
Technologia

TECH: Aplikacja Precision Lift& Load

System sterowania ładowaczem czołowym zintegrowany z podłokietnikiem SmartTouch

Aplikacja Precision Lift & Load sprawia, że ładowacz czołowy pracuje w sposób bezpieczniejszy, łatwiejszy, bardziej wydajny i dokładniejszy, jeszcze bardziej poszerzając bogaty zakres korzyści ciągników Valtra z ładowaczem czołowym. Inteligentny system sterowania ładowaczem czołowym jest obsługiwany z poziomu wyświetlacza na podłokietniku SmartTouch.

Aplikacja Precision Lift & Load to najłatwiejszy w obsłudze system sterowania ładowaczem czołowym na rynku. Umożliwia ona obsługę wagi ładowacza, regulację wartości granicznych zakresu pracy, zmianę ustawień pamięci dla różnych pozycji ładowacza czołowego, funkcję potrząsania oraz hamowanie przed pozycją docelową. Jest obsługiwany z ekranu dotykowego podłokietnika SmartTouch i nie wymaga oddzielnych elementów sterujących ani wyświetlaczy.

– Naszym celem było stworzenie aplikacji maksymalnie łatwej w obsłudze, więc zintegrowaliśmy ją z podłokietnikiem SmartTouch. Jej cechy i użyteczność zostały starannie dopracowane – przyznają inżynier projektu Petri Hokkanen, projektant ds. użyteczności Arto Riimala oraz projektanci oprogramowania Jani Kortelahti i Ilkka Tonteri, którzy uczestniczyli w rozwoju nowego systemu.

Inteligentne ładowacze czołowe korzystają z tego samego sprzętu co pozostałe ładowacze czołowe Valtra. Wyjątkami są dwa czujniki ciśnieniowe, dwa czujniki położenia oraz sterownik ECU znajdujące się wewnątrz wiązki. Kluczową rolę odgrywa oprogramowanie, które łączy dane zbierane przez czujniki i przekazuje polecenia kierowcy do ładowacza.

Smart front-loader uses the same hardware as Valtra’s other front loaders except with the addition of two pressure sensors and two position sensors plus an ECU controller inside the beam. Despite all the new functions, the front loader can still be controlled by joystick.
Inteligentne ładowacze czołowe korzystają z tego samego sprzętu co pozostałe ładowacze czołowe Valtra. Wyjątkami są dwa czujniki ciśnieniowe, dwa czujniki położenia oraz sterownik ECU znajdujące się wewnątrz wiązki. Pomimo wszystkich nowych funkcji ładowaczem czołowym nadal można sterować za pomocą dźwigni.
  1. Sterownik
  2. Czujniki ciśniena (2 szt.)
  3. Czujniki położenia (2 szt.)

Bezpieczeństwo, swoboda i wydajność

Aplikacja Precision Lift & Load ułatwia pracę zarówno rolników, jak i wykonawców. Przykładowo waga ładowacza umożliwia karmienie zwierząt gospodarskich z wyjątkową dokładnością – zgodnie z konkretną recepturą lub wymaganiami odbiorców odnośnie rozliczania precyzyjnych ilości zboża lub paszy w kilogramach.

”Naszym celem było stworzenie aplikacji maksymalnie łatwej w obsłudze.”

Funkcje automatycznej regulacji kąta nachylenia oraz ustawiania górnych i dolnych pozycji granicznych dla ruchów ładowacza sprawiają, że praca w miejscach o ograniczonej przestrzeni jest bezpieczniejsza. Gdy system automatycznie reguluje te pozycje, ładowanie zasadniczo staje się prostsze. Hamowanie przed pozycją docelową ogranicza zużycie zarówno ciągnika, jak i ładowacza czołowego oraz zwiększa komfort pracy.

Aplikacja Precision Lift & Load będzie wkrótce dostępna we wszystkich ciągnikach serii G, N i T jako zintegrowana z podłokietnikiem SmartTouch. W przyszłości będzie ona również dostępna w formie pakietu adaptacyjnego dla ciągników piątej generacji z podłokietnikiem SmartTouch.

Funkcje aplikacji Precision Lift & Load

Waga ładowacza

Ładowacz dokładnie waży wszystkie łyżki, bele lub palety. Waga ma również funkcję sumowania ciężaru określonej liczby podnoszonych ładunków. Na wadze można ustawić masę docelową. Po każdym napełnieniu łyżki podłokietnik SmartTouch pokazuje, w jakim stopniu jest ona zrealizowana. Waga zlicza także liczbę operacji ważenia, dzięki czemu operator może na przykład pod koniec dnia sprawdzić, ile bel zostało podniesionych. Dane mogą być zapisywane w pamięci USB i przykładowo przesyłane do systemu rozliczeniowego wykonawcy.

Funkcja Automatic Angle Control (AAC)

Funkcja Automatic Angle Control (automatycznej regulacji kąta nachylenia) umożliwia operatorowi ustawienie wybranej pozycji bel i wprowadzenie jej do pamięci systemu. Gdy używany jest pług do odśnieżania, ułatwia znalezienie właściwego położenia pługu. Ze względów bezpieczeństwa ładowacz czołowy nie przemieszcza się automatycznie do pozycji docelowej – musi zrobić to operator. Po ustawieniu w pozycji docelowej ładowacz zatrzymuje się. Po zatrzymaniu ładowacza w zadanym położeniu funkcja zostaje wyłączona, umożliwiając dalszą regulację ładowacza.

Dopuszczalny zakres pracy (WRL)

Dopuszczalny zakres pracy można ustawić dla wysięgnika ładowacza czołowego i osprzętu w taki sposób, aby nie mógł zostać przekroczony. Przykładowo na potrzeby pracy w niskim budynku maksymalna wysokość pracy ładowacza może zostać ograniczona. Dopuszczalny zakres pracy można ustawiać dla wysięgnika, osprzętu lub wysięgnika i osprzętu łącznie. Jeżeli nie są wymagane żadne ograniczenia, funkcję można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku na dźwigni.

Funkcja potrząsania

Ładowacz czołowy wyposażony jest w regulowaną funkcję potrząsania. Po przestawieniu dźwigni w bok, operator może wybrać szybkie drgania lub powolne potrząsanie. Potrząsanie pozwala na wyrzucanie gleby z łyżki, wyrównywanie gleby i rozrzucanie piasku na zaśnieżonej drodze.

Hamowanie przed pozycją docelową (EPD)

Hamowanie przed pozycją docelową zapobiega przypadkowemu uderzaniu ładowaczem czołowym w położeniach skrajnych górnym lub dolnym. Ładowacz wie, kiedy siłownik hydrauliczny wykracza poza zakres pracy i hamuje jego ruch tuż przed osiągnięciem pozycji docelowej. Dzięki EPD ładowacz pracuje płynniej, a jego zużycie jest mniejsze.

Przeczytaj również