På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Traktorfabriken från staden till landsbygden för 50 år sedan
Historik Valtra World

Traktorfabriken från staden till landsbygden för 50 år sedan

Valmet-traktorernas tillverkning påbörjade i Jyväskylä år 1951, då fungerade en tidigare gevärsfabrik som fabrik. Fabrikens utrymmen var tillräckliga för monteringen fram till slutet av 1960-talet, tills den första modellserien, 100-serien, lanserades. Hytterna som sattes på traktorerna krävde en högre monteringshall och därmed blev den gamla gevärsfabriken för liten.

Samtidigt blev en cirka 1,5 hektar stor fabriksfastighet ledig i Suolahti (cirka 40 km norr om Jyväskylä). Trots att Valmet redan reserverat en tomt för en ny fabrik i Jyväskylä och byggarbetena hade börjat, beslöt man att flytta fabriken till Suolahti år 1969. Efter ombyggnadsarbeten hölls fabrikens invigning i september. Samtidigt fick man en järnväg till fabriksområdet, längs vilken det fortfarande går tåg lastade med traktorer mot hamnen och därifrån ut i världen.

Flytten rörde till en början endast traktorernas montering, inte alltså alla funktioner. I fabriken i Jyväskylä stannade både produktutvecklingen och mekanisering. Även serviceutbildningen fick nya utrymmen i de från monteringen ledigblivna utrymmena i Jyväskylä. Året var betydelsefullt också för traktormodellseriernas del. Då lanserades de första fyrhjuls­drivna modellerna samt fyrcylindriga turbomotorer i och med Valmet 1100- och 900-traktorerna, som hade en fast säkerhetshytt.

Flytten tog 40 år

En del av flyttens följande steg var rätt långsamma. Följande stora kliv skedde år 1975, när det på fabriksområdet färdigställdes 0,6 hektar mera hallutrymme. I den här hallen började man göra transmissionens delar och montering. Traktorernas motorer har under hela produktionen gjorts i Linnavuori fabrik nära Tammerfors. I Linnavuori har det tillverkats motorer från och med år 1943.

Under årens lopp har fabriksområdet utvidgats för föränderliga behov. Det senaste stora steget skedde 2006, när produktutvecklingens nya byggnad blev klar. Nu finns det ungefär 5 hektar produktionsutrymmen under tak, så fabrikens areal har vuxit från sin ursprungliga storlek till 3,5 gånger större. Tidigare bodde en del av arbetstagarna bredvid fabriksområdet, men nuförtiden finns det på platsen över 2 hektar parkeringsplatser, när arbetstagarna tar sig till jobbet med bilar bland annat från Suolahti och Jyväskylä. Även om en stor del av tomten är bebyggd, är ännu cirka en tredjedel av den skog, vilket ger en landsbygdsaktig karaktär åt fabriksområdets landskap.

Först nu kan man säga att alla funktioner är på samma tomt, såsom det var meningen när år 1969:s flytt planerades. Det tog knappa 40 år för den slutliga flytten, men såsom det gamla ordspråket lyder: den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

Valtra tractors Suolahti Factory Finland
Utan flytten år 1969 hade traktorproduktionen inte haft dagens omfattning.
  1. Produktutvecklingscentral
  2. Transmissionsfabrik
  3. Monteringsfabrik
  4. Provkörningsbana
  5. Kundservicecentral
  6. Reservdelscentral

Läs också