På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Arbete finns för montörer
Personer Services

Valtra och läroanstalterna i samarbete

Arbete finns för montörer

Valtra tekee yhteistyötä kolmen oppilaitoksen kanssa maatalouskoneasentajien kouluttamiseksi. Koulutuksen avulla saadaan entistäkin ammattitaitoisempia asentajia Valtra-huoltoihin sekä ylipäätään alalle. Asentajille on hyvin töitä tarjolla ympäri Suomea ja palkkakin on kilpailukykyinen.

Maatalouskoneasentajat työllistyvät hyvin. Kun vertaillaan eri alojen perustutkinnon suorittaneita, niin maatalouskoneasentajat ovat neljä vuotta valmistumisen jälkeen yleensä töissä tai jatko-opinnoissa.

Valtra samarbetar med tre läroanstalter i utbildningen av lantbruksmaskinmontörer. Med hjälp av utbildningen fås ännu yrkeskunnigare montörer till Valtra-serviceställena samt i branschen överlag. Det finns gott om arbete för montörer runtom i Finland och även lönen är konkurrenskraftig.

Lantbruksmaskinmontörerna sysselsätts bra. När man jämför de som tagit examen i olika branschers grundutbildning, är lantbruksmaskinmontörerna fyra år efter examen oftast antingen i arbete eller i vidareutbildning. En kunnig montör för tunga maskiner behöver inte lida av arbetslöshet.

– Från oss utexamineras man i regel inte till arbetslös. Tre-fyra år efter examen är knappt någon på arbets- och näringsbyråns listor. Däremot vill eleverna gå ut i arbete redan under studierna, berättar lektorerna Joni Hakkila och Pauli Haaponiemi från Keski-Pohjanmaan ammattiopistos enhet i Kannus.

Samma budskap hörs också från Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistos enhet i Tarvaala, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä i Mäntsälä samt Valtras servicenätverk. Det finns arbete för bra montörer. När nuvarande montörer går i pension ökar behovet ytterligare.

Lantbruksmaskinmontörernas lön är jämförelsevis god. Många som kommer till branschen till exempel från lager- eller transportjobb blir glatt överraskade, när de märker att lönenivån i det nya arbetet är bättre än i det gamla.

Målet bra service för Valtra-traktorer

Traktorerna är i dag mera komplicerade och de har en viktigare roll än tidigare i lantbrukens och entreprenörernas verksamhet. För en viss uppgift tillämnad traktor måste alltid vara tillgänglig och det finns inte längre några sällan använda reservmaskiner i knutarna. Med bra service hålls traktorerna fortlöpande i skick och när problem uppstår fixas de snabbt igen.

Vi har understött lantbruksmaskinmontörernas yrkesexamensutbildning särskilt vid tre finländska läroanstalter: i Saarijärvi, Mäntsälä och Kannus. I de här skolorna har hundratals av våra serviceföretagares montörer, AGCO Suomis montörer och andra som kommer i branschen utbildats. Samarbete har gjorts redan i årtionden, berättar Valtras servicechef Mikko Hämäläinen.

24-vuotias Mikko Anttila ja 18-vuotias Arttu Perttilä valmistuvat Mäntsälästä maatalouskoneasentajiksi. Kummallakin on taustalla jo perustutkinto samassa koulussa sekä kuljettajatehtävät armeijassa. Molemmat ovat kotoisin maatilalta ja tehneet esimerkiksi lumitöitä työkseen.
24-åriga Mikko Anttila och 18-åriga Arttu Perttilä utexamineras till lantbruksmaskinmontörer från Mäntsälä. Båda har som bakgrund redan en grundexamen från samma skola och transportuppgifter i militären. Båda är hemma från lantbruk och har arbetat till exempel med snöröjning.

Möjligt börja studera direkt

I Mäntsälä tillämpas så kallad fortlöpande ansökning, nya studerande antas året runt. Studierna skräddarsys efter varje studerandes tidigare kunnande. Vid Keudas läroanstalt i Mäntsälä verkar också Valtras märkesservice, där studerandena kan göra sina praktikperioder.

– Den ettåriga utbildningen är mycket praktisk. Antal närstudiedagar är 10–15 och då går vi igenom till exempel företagande. Ganska många av våra studerande verkar i något skede av sin karriär som företagare eller delägare, berättar teamförman Jenni Päivähonka.

”Opiskelun alussa vanhemmat asentajat opastavat enemmän, mutta kun homma alkaa sujua, niin saa tehdä enemmän itse. Ja aina voi kysyä. Määräaikaishuollot ovat helpoimpia, sähkö- ja elektroniikkapuolen vianetsintä on ollut vaikeinta.”
”I början av studierna handleder äldre montörer mera, men när arbetet börjar flyta på får man göra mera själv. Och alltid kan man fråga. Planerade underhåll är de enklaste, felsökning på el- och elektroniksidan har varit svårast.”

 

Lärare och läromaterial från Valtra

POKE är Valtras långvarigaste partner i utbildningssamarbetet. Utöver servicemontörer har man utbildat till exempel montörer till fabriken, reservdelsförsäljare och marknadsföringspersonal.

– Utbildningssamarbetet har varit naturligt, när Valtra är så nära. Vi har velat stöda Valtra med sådana utbildningar som är inom vår bransch. I gengäld har vi av Valtra fått gästande lärare, läromaterial och till exempel mottagare av yrkesprov. Valtra har också den senaste kunskapen om nya och till och med kommande traktorers teknik, som ingen skola själv kan ha, säger utbildningschef Pekka Janhonen.

Läs också