På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Personer

Köttgård med 1400 tjurar i Libelits

Eftermarknad och inhemskhet avgör traktormärket

Eftermarknad och inhemskhet avgör traktormärket

Vesa Eronens lantgård i Libelits uppföds tjurar av mjölkras till slakt. Tjurkalvarna kommer till gården när de väger cirka 200 kilogram och lämnar gården ett år senare vid en vikt på cirka 700 kilogram. Kalvarna kommer i huvudsak från Östra Finland och går till slakt vid HK:s slakteri i Outokumpu.

– Vi koncentrerar oss på basjordbruk och vi har 5–7 arbetstagare året runt. Det är viktigt att behärska logistiken: vi har 1400 djur, gör 12 miljoner kilogram ensilage om året och det går åt 3,5 miljoner kilo foderspannmål, av vilket största delen köps in. Svämgödsel sprids förstås i samma proportioner.

På gården finns fem ladugårdar och den sjätte är under byggnad. I den nyaste ladugården ryms 540 djur. En av ladugårdarna är en mottagningsladugård, de andra ladugårdarna är för uppfödning.

Maskinparken i skick och i hårt bruk

Gårdens traktorer är Valtror. I traktorer har man inte velat koncentrera sig på några jättetraktorer, utan effektivitet och flexibilitet fås genom att välja medelstora traktorer. De viktigaste traktorerna är S274, den på våren kommande T254 Versu, T234 Versu och två T172 Versu samt dessutom en äldre 8400 framför fodervagnen. Dessutom har gården bland annat självgående hack, skördetröska, teleskoplastare, hjullastare och grävmaskin.

– Vallen slås med en bakåtkörd Elho Duett, vallen vänds vid behov och strängläggs alltid före den självgående hacken. I vallbärgningskedjan finns 7–10 maskiner beroende på avståndet. Vagnarna är på ungefär 50 kubikmeter och alla traktorerna har en 50 km/h-transmission och fjädring, eftersom det blir mycket vägkörning.

Åkrarna är i huvudsak inom en 14 kilometers radie. Av den egna spannmålen görs största delen till helsädesensilage. Till exempel torrhalm görs om hösten på 200 hektar. Svämgödseln sprids med två Agronics treaxlade vagnar, av vilken den ena kör sväm och den andra sprider ut den med nedmyllare.

– Jag blev husbonde 1999 och då var den första maskinen Valmet 6850. Maskinerna har utvecklats väldigt mycket sedan dess och numera använder vi inte längre fyrcylindriga traktorer. Valtras servicepunkt finns på endast 30 kilometers avstånd. Förutom inhemskhet och vägegenskaper är den goda service- och reservdelstjänsten samt tillgången på reservmaskiner Valtras fördelar.

Gårdens traktorer går årligen 1200–1800 timmar och de byts ut med cirka fem års mellanrum.

Vesa Eronen gör sin lantgård snöborttagning
Vesa Eronen gör sin lantgård snöborttagning
0

Läs också