På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Ny teknologi modigt i bruk
Traktorer Personer

”Det är lättare att arbeta nu”

Ny teknologi modigt i bruk

Lantbrukssammanslutningen Nieminen i Kjulo har använt automatstyrning redan i fem år och SmartTouch i två år. Den nya teknologin, SmartTouch och automatstyrningen har underlättat många arbeten på potatis- och sockerbetsgården.

– Det är svårt att beräkna återbetalningen för teknologin, men den har underlättat många arbeten enormt. Åkrarna kan utnyttjas exaktare, arbetena går lättare och till exempel växtskyddet lyckas bättre, berättar Olli Nieminen.

Nieminens odlar potatis, sockerbeta och spannmål på 230 hektar. Betor växer hösten 2020 på 85 hektar, potatis på 65 hektar och spannmål på 60 hektar. Dessutom finns en del bland annat naturvårdsåkrar. Potatis och sockerbeta är huvudväxter, spannmål odlas på grund av växtföljden.

I SmartTouch finns olika arbetsmaskiners profiler sparade. Vändtegsautomatiken används inte särskilt mycket, eftersom man med få arbetsmaskiner på betgården behöver göra långa serier med flera olika funktioner.

– Åkrarna är rätt utspridda. De längst bort ligger på över 20 kilometers avstånd. Därför har vi skaffat snabbast möjliga transmission till traktorerna, den nyaste går 57 km/h. Dessutom finns fram- och hyttfjädring på grund av vägkörningen.

På centimetern precis körning

Gårdens N174 Direct och N143 Versu har båda automatstyrning med centimeterprecis Geotrim RTK-korrigeringssignal. N143:an har haft automatstyrningen i bruk redan i fem års tid. Redan före det användes körriktningsguide, men den upplevdes inte som särskilt nyttig.

– N143:an har Trimbles automatstyrning och N174:an Valtra Guide. Tyvärr har deras körlinjer tidigare inte kunnat överföras från en maskin till annan, men nu kunde man testa med Wayline Converter, med vilken överföringen torde lyckas. I praktiken har man alltså varit tvungen att köra den första körlinjen manuellt, om man till exempel tänkt spruta med den andra traktorn efter att åkern såtts.

Betsåmaskinerna är 3-meters och sprutan 21-meters. Med en sprutning täcks därmed sju sådrag.

– Man måste kunna åka runt åkern med växtskyddssprutan utan att behöva dra in bommen. Med automatstyrningen kan man enkelt markera till exempel en 12 meters vändtegslinje, även om man har kilformade skiften. Förr måste man till exempel till fots mäta och märka vändtegen exempelvis med markeringskäppar.

”SmartTouch har gjorts lättare att använda: man vågar bara starta den och ta den i bruk.”

– Automatstyrningens nya uppdatering medförde många bra egenskaper. Den nya versionen känner till exempel igen skiftet när man anländer till det. Vid sådd markerar den vart sjunde spår som sprutningsspår, så slipper man vid sådd räkna var spåret ska göras. Dessutom kan man på samma skifte skapa flera linjer, till exempel vändtegslinjer och sålinjer skilt. Likaså kan en enskild körlinje kasseras utan att hela åkern måste göras om, berättar Olli Nieminen.

Olli och Marko Nieminen använder automatstyrning i nästan alla fältarbeten på potatis- och sockerbetsgården. Steglösa N174 Direct är en bra traktor framför AVR-upptagaren.

Hela familjen kör

Olli, Päivi och Marko Nieminen deltar alla i traktorarbetena. Utöver N174:an och N143:an används N163 Direct med frontlastare, 8550 för harvande och kultivering samt 6800, med vilken till exempel kupas potatis och körs ved. Den gamla 602:an står numera bara framför vedklyven. Dessutom används teleskoplastare, lastbil och grävskopa, som även har en risgrip för röjning av åkerkanter.

– Potatisen går till Finnamyl i Kokemäki, där det görs stärkelse av den. Sockerbetorna går till Sucros fabrik i Säkylä. På hösten använder jag tre månader till att köra betor och potatis med lastbil till fabriken, berättar Marko Nieminen.

Lantbrukssammanslutningen grundades 2019 och gården ska i framtiden flyttas över på Marko, som emellanåt arbetade utanför gården. Samarbete görs med brodern Olli, som också odlar sockerbeta på samma ort. Den största delen av arbetena utförs ändå med gårdens egna maskiner och med egna krafter. Tröskan är en Sampo 2035 och spannmålen torkas i den egna torken.

N-seriens tekniska information

Läs också