På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet

Säkerhetspolicy

Utgivare:

Valtra Oy Ab

Adress:

44200 Suolahti
Finland
Tel. +358 20 45501
Fax. +358 20 455 0386

E-post Sverige: info.maskin@lantmannen.com
E-post Finland: evaltra@valtra.com

Säkerhetspolicy

Valtra Oy Ab:s webbsida används för att informera om våra produkter, service och evenemang. Vi är angelägna om att skydda din sekretess och säkerhet. Nedan finner du de riktlinjer vi använder för skydd av personlig information.

Sekretesspolicy & datasäkerhet

Valtra samlar in, lagrar och använder din personliga information endast för bestämda ändamål. Vi använder din information för att stödja vår relation med dig, t ex för att handlägga dina inköp, ge dig service och support, informera om produkt-, service-, och företagsnyheter och ge dig aktuella erbjudanden, under förutsättning att du har godkänt detta när du lämnade dina personuppgifter. Vi kan också komma att använda din information för att förbättra våra produkter och tjänster.

Valtra kan komma att samla in information om dig om du:
· Begär prisuppgifter för produkter och/eller tjänster
· Beställer produkter och/eller tjänster
· Begär information via vår webbsida
· Levererar synpunkter via en on-line undersökning eller via vår webbsida

Valtra kommer inte att lämna ut eller sälja dina personuppgifter till tredje part.

Du har rätt att kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Begäran ska ske skriftligt till ovanstående adress.

Valtra Oy Ab gör allt för att skydda den information du lämnar till oss. Vi kan emellertid inte garantera säkerheten för information som lämnas via Internet, eftersom Internet har en inbyggd säkerhetsrisk för on-line korrespondens och inköp. Vi ansvarar endast för överträdelser av säkerheten om de beror på Valtras försummelse eller bedrägliga handlingar.

Upphovsrätt

Allt innehåll på den här webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Valtra Oy Ab.

Reservation

Valtra underhåller och uppdaterar denna webbplats med största omsorg. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i informationen. Innehållet kan löpande förändras. Valtra påtar sig inga juridiska förpliktelser för skada som uppkommit genom direkt eller indirekt användande av vår webbsida, om den inte är en direkt följd av avsiktlig handling eller grov försumlighet från Valtras sida.

Tredje-parts sidor

Observera att andra webbplatser, inklusive sådana som finns tillgängliga via vår webbplats, t ex via en hyperlänk, kan samla in personlig information om dig. Vår sekretesspolicy omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till valtra.se eller andra webbplatser.

Funktionalitet

Valtra Team webbplats är optimerad för Internet Explorer 10 eller senare versioner.