På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Services

Återtillverkade motorer och transmissioner

Återtillverkat kostar bara 60–70 % av priset för nytt

Återtillverkat kostar bara 60–70 % av priset för nytt

Återtillverkningen av Valtras transmissioner och motorer växer med fart. Återtillverkningen av transmissioner flyttade i sommar till större utrymmen. I de nya Reman-utrymmena arbetar fem montörer och de iståndsätter årligen över 800 växellådor, snabbväxlar och riktningsväljare.

Återtillverkningen av Valtras transmissioner började för fem år sedan och verksamheten växer med en 30–40 procents årsfart. Av återtillverkningen av motorer har man redan tiotals års tradition och även det växer kontinuerligt.

– Vi flyttade på sommaren från de gamla 130 kvadratmeter stora utrymmena till nya 720 kvadratmeters utrymmen. Det berättar om verksamhetens utvidgning, säger Jari Luoma-aho, som ansvarar för transmissionernas återtillverkning.

En återtillverkad del anser allt flera kunder vara ett bra alternativ jämfört med en helt ny del. Jämfört med en helt ny del är den återtillverkade förutom billigare också oftast snabbare. Om en traktor förs till en märkesverkstad till exempel på grund av ett transmissionsfel och man vill reparera felet med nya delar, måste transmissionen först öppnas, delarna som ska bytas ut inspekteras, beställa dem och först därefter reparera. Om man redan från början bestämmer sig för att använda en återtillverkad transmission, kan transmissionen beställas färdigt för att vänta på en lämplig bytestidpunkt.

Valtra REMAN faculty are satisfied with new facility
Mikko Ilves, Kari Pitkänen, Marko Arpiainen, Jari Luoma-aho, Mika Vuorenmaa och Sami Liimatainen är verkligen nöjda med de nya Reman-utrymmena.

Urvalet växer

Sortimentet av återtillverkade transmissionsmodeller har på fem år växt från 20 till 120 olika artiklar. I mängden finns olika traktormodellers växellådor, riktningsväljare och snabbväxlar till exempel från A-serien till T-serien samt 6000- och 8000-serierna. Ett större urval innebär att allt oftare kan man till kunden skicka den önskade delen direkt från hyllan.

Från motorfabriken i Linnavuori levereras återtillverkade motorer, spridare och insprutningpumpar till kunden.

Som återtillverkade delar är det också möjligt att hitta sådana äldre traktorers delar, som inte lätt hittas som nya reservdelar.

Delar som kommer för återtillverkning tvättas först noggrant. Delarna kontrolleras visuellt och med olika mätningar. Om delen är bra, används den på nytt. Dåliga delar byts till nya. Alla slitdelar, såsom lager och tätningar byts alltid. Efter det monteras den aktuella delen ihop och på den görs alla tillgängliga uppdateringar. Till alla kraftöverföringar tillfogas drivhjulsberoende kraftuttag, på så vis kan artiklarnas antal minskas med hälften.

– Återtillverkade delar har ett års garanti, men det har inte kommit just några garantifall alls. Det här är en bra service också för serviceföretagare, för att reparera transmissioner kräver specialverktyg, tid och mycket god sakkunskap, säger Luoma-aho.

Förmåner av Valtra Reman

  • En återtillverkad dels pris är bara 60–70 procent av den nya delens pris
  • Tiden och pengen som går åt till arbetet är med säkerhet känd redan på förhand
  • Återtillverkning spar på naturresurserna
  • Ett års garanti på delen och på service gjord på märkesverkstad
  • Montörerna är specialiserade på transmissioner eller motorer
  • Återtillverkade motorer eller transmissioner får alla uppdateringar

0

Läs också