På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Pålitlighet, sakkunskap och servicetjänsterna
Services

I kundundersökningen beröms

Pålitlighet, sakkunskap och servicetjänsterna

Kundens röst hörs bra i AGCO Suomis vardagliga verksamhet, men dessutom gjordes i december-januari en kundundersökning med 200 personer som köpt en SmartTouch-traktor. Undersökningen begränsades till SmartTouch-traktorernas köpare, eftersom man samtidigt frågade om erfarenheter av SmartTouch-användningen.

Särskilt nöjda var kunderna med traktorförsäljarnas kompetens och pålitlighet. Försäljarna känner Valtrorna väl och håller vad de lovar. Även den allmänna betjäningsatti­tyden berömdes.

På servicesidan fick den snabba hjälpen i nödsituationer och tillgången till reservdelar beröm. Även telefonsupporten och den sommar­tid verksamma reservdelsjouren lovordades.

Men också kritik lades fram. Vid köp av traktor ansågs det största missförhållandet vara traktorns höga pris. Dessutom önskade man att AGCO Suomi höll tätare kontakt även efter affären.

För servicens del gavs något motstridig kritik om långa serviceköer, trots att snabbheten lovordats när det gäller reparationer och utanför säsongen. Tydligen finns det gott om hjälp att få i nödsituationer, men för rutinunderhåll kan köerna vara flera veckor långa särskilt sommartid.

Vid val av traktor ansågs de viktigaste faktorerna vara Valtras inhemskhet, pålitlighet och den fungerande servicen. Nästan alla av de 200 som besvarade förfrågan berömde SmartTouch lättanvändhet. (n = 200)
Vid val av traktor ansågs de viktigaste faktorerna vara Valtras inhemskhet, pålitlighet och den fungerande servicen. Nästan alla av de 200 som besvarade förfrågan berömde SmartTouch lättanvändhet. (n = 200)

SmartTouch är enhälligt lättanvänd

Om de som besvarade förfrågan är eniga om något, så är det att SmartTouch är ett mycket lättanvänt traktorstyrsystem. Bland 200 personer fanns bara några som ansåg att dess användning var i viss mån besvärlig. Särskilt gillades hydraulikens styrning, sparandet av arbetsmaskinernas inställningar i profilerna samt automatstyrningen. Enkelheten framhävs ännu av att förfrågningen gjordes före den gemensamma användarutbildningen och inte efteråt.

Av kommunikationskanalerna ansågs naturligtvis den egna försäljaren vara viktigast. Dessutom söktes mycket information om Valtror via webbsidor och på mässor. Det var trevligt att märka, att AGCO Suomis maskinrunda Konekierros var det näst populäraste evenemanget i maskinbranschen åren 2018 och 2019. Valtra Teams redaktion gladdes särskilt åt att kundtidningen ansågs som en av de viktigaste kommunikationskanalerna både som digital- och pappersversion. Av Valtra Team-kundtidningen önskas bland annat flera berättelser om andra kunders erfarenheter och traktortekniska nyheter.

Läs också