På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Produktutbildning för maximal nytta av nya traktorn
Services

“Då lär man sig mycket om maskinen”

Produktutbildning för maximal nytta av nya traktorn

AGCO Suomi erbjuder som branschens enda aktör i Finland produktutbildning med hjälp av tre personer till Valtror och Fendts traktorer. Den vanliga handledningen ger traktorförsäljaren, men i många fall besöker också utbildaren lantgården. Då går man tillsammans igenom de egenskaper i traktorn som behövs i den ifrågavarande gårdens arbeten.

N174 Versu levererades till Ville Nurminens spannmålsgård i Koskenkylä i Vesilahti årets sista dag 2017. Valtras produktutbildare Pekka Isosävi besökte gården i början av februari.

– Ganska litet har det ännu körts med den, bara litet snöarbete och virke från skogen. Nu är det en bra tid för skolning, så behärskas traktoranvändningen bra sedan på våren när vårbruket börjar, funderar Nurminen.

Nurminen studerar till agrolog i Mustiala och gör vid tidpunkten för intervjun arbetspraktik vid Pro Agria Etelä-Suomis kontor i Tammerfors – och odlar en cirka 150 hektar spannmålsgård. Om vintern hinner han också ibland hjälpa en i Nokia verksam snöentreprenör.

Traktorn finns i en halvvarm maskinhall, så Isosävi och Nurminen börjar genast studera. I början står traktorn mest stilla, Isosävi sitter på förarplatsen och Nurminen på passagerarsätet. Alla reglage gås igenom. Redan i detta skede kommer massvis med ny information och värdefulla tips.

Pallen under baken och på jobb

Efter ungefär en timmes handledning tar Isosävi en Ikea-pall av trä från sin bil och lyfter in den i traktorhyttens bakre del. Nu får Nurminen själv köra och Isosävi kan ge tips och vid behov visa funktioner i SmartTouch-armstödet. Nu är det dags att öva.

En smak på verkligt arbete fick man genom att sätta schaktblad bak på traktorn och ploga snön från gården.
En smak på verkligt arbete fick man genom att sätta schaktblad bak på traktorn och ploga snön från gården.

– I dagens traktorer finns nog så många egenskaper att en sådan här utbildning behövs. Den förra traktorn var T174 Versu, men den hade inte ännu SmartTouch, så visst är den här ganska annorlunda. Jag läste ju användarmanualen, men man lär sig sakerna bättre när de gås igenom tillsammans med utbildaren, säger Nurminen.

Nurminens T174 Versu hade autostyrning och Isosävi kom i tiderna för att undervisa i hur den används. På samma gång kollade man noga hur autostyrningen och andra funktioner samspelar med olika arbetsmaskiner.

– Och inte slutade utbildningen vid gårdsbesöket, utan jag har mången gång efteråt ringt Pekka. När man använder maskinen och det uppstår ett dilemma eller en fråga är det lätt att ringa åt en bekant man som oftast har svaret direkt.

Spannmålsodlaren Ville Nurminen är mycket nöjd med utbildningen han fått.
Spannmålsodlaren Ville Nurminen är mycket nöjd med utbildningen han fått.

Tre utbildare cirkulerar i Finland

Vid Valtra ges produktutbildningarna av Pekka Isosävi, Marko Niemi och som teamets ledare Pekka Päivikkö. Alla tre känner de traktorer AGCO Suomi säljer som sina egna fickor, men en del är insatta i ett särskilt delområde ännu bättre än andra. Marko Niemi till exempel känner Fendtarna speciellt bra, medan Päivikkö kallas till hjälp när det behövs extrakunnande om Valtras produktutveckling.

Produktutbildare Pekka Isosävi har med sig en vit stol i trä som han sitter på bak i traktorn.
Produktutbildare Pekka Isosävi har med sig en vit stol i trä som han sitter på bak i traktorn.

– Utbildningen på lantgårdarna och hos andra kunder, såsom i kommunerna, Försvarsmakten o.s.v. är en stor del av arbetet. Dessutom har jag redan i många år gjort användarutbildningsvideon, som varit rätt populära på webben. Därifrån kan folk se tips för olika arbeten och arbetsmaskiner, berättar Isosävi.

AGCO Suomi ordnar en gång om året en gemensam skolning för alla som skaffat en Versu- eller Direct-traktor. I den två dagar långa utbildningen deltog vid månadsskiftet januari-februari över 200 kunder. I den gemensamma utbildningen kan man inte gå igenom enskilda användares frågor, men man kan ge ett bra kunnande om den nya traktorn åt alla.

0

Läs också