På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Underhåll traktorn utanför säsongen
Services

Underhåll traktorn utanför säsongen

Det lönar sig att lämna in traktor, tröska och arbetsredskap för service utanför säsongen alltid när det är möjligt. Utanför säsongen är det mindre kö till servicen och ofta har serviceföretagarna erbjudanden utanför den mest bråda tiden.

– Förebyggande underhåll minskar på problemen under säsongen. Utanför säsongen har servicen tid att undersöka traktorn grundligt och reparera dolda fel eller förutse kommande problem, påminner Valtras servicechef i Tyskland Johann Holzmaier.

Schemalagt underhåll är förstås inte möjligt om serviceintervallets timmar inte nåtts. Holzmaier tröstar ändå med att traktorn kan föras till schemalagt underhåll ungefär 50 timmar före eller efter det egentliga timantalet. Dessutom kan man låta utföra en genomgång av traktorn och till exempel ett extra oljebyte också mellan de schemalagda underhållen. Alla traktorer borde ändå servas minst en gång om året, även om de körs mindre än 500 eller 600 timmar om året.

– Valtra Connect -fjärrövervakning ger servicen en möjlighet att följa med många av traktorns funktioner, även driftstimmarna. Med hjälp av Valtra Connect kan servicen föreslå en lämplig servicetidpunkt åt kunden, säger Holzmaier.

Valtra Service inspection during off season
Att underhålla traktorn proaktivt är billigare än att reparera den under brådtiden. Service och kontroller utförda utanför säsongen är både serviceföretagarens och traktoranvändarens gemensamma fördel.

Alla vinner

Service som utförs under den lugna perioden gynnar både traktoranvändarna och serviceföretagarna. Under brådtiden har servicepersonalen ofta händerna fulla med arbete och köerna kan bli långa. Därför ordnar många serviceföretagare reakampanjer utanför säsongen.

För traktoranvändaren är förmånerna ännu tydligare: Vid användning fungerar en servad traktor pålitligt då när den behövs som mest. Driftsbrott under den korta säsongen kan förorsaka betydande skördeförluster. Service utförd under den lugna tiden spar också på lantbruksföretagarens och entreprenörens nerver, för under säsongtiden finns det också hundratals andra saker att sköta. Då servicen trots allt kan infalla mitt i säsongen för den som kör många timmar, lönar det sig att boka servicetiden i god tid.

De nya N- och T-seriens traktorer har 600 timmars serviceintervall. Ett 20 procent längre serviceintervall hjälper att tajma servicen till en lugnare tidpunkt. Dessutom minskar den längre serviceintervallen och den enklare servicen jämfört med tidigare servicekostnaderna med ungefär 20 procent. Till exempel under 5000 driftstimmar innebär det här ofta flera tusen euros inbesparing.

Dina förmåner

  • Kortare köer
  • Möjligen ett billigare pris
  • En välfungerande traktor under säsongen
  • Proaktiv service är billigare än att reparera
  • Du får arbetena utförda i tid
  • Fördelning av egen arbetsbörda

Läs också