På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Utbildning ger maximal nytta av den nya traktorn
Personer Services

Smarttouch-kundutbildning

Utbildning ger maximal nytta av den nya traktorn

AGCO Suomi ordnade i mitten av januari den traditionella utbildningen för de kunder som förra året köpt en SmartTouch-traktor. Av ungefär 350 inbjudna kunde 200 personer komma på plats.

Jordbrukare Anssi Laamanen från Juva, vad anser du om AgCo suomis kundutbildningssystem?

– Processen börjar med den första kundutbildningen, som ges av traktorförsäljaren eller produktutbildaren på gården. Efter det börjar självinlärningen. När man använt traktorn en tid kommer en samskolning som denna väl till pass. Inlärningen fortgår hela tiden och man bör också ha eget intresse för saken. Och det skadar inte om produktutbildaren även senare besöker gården, om man till exempel skaffat en ny slags arbetsmaskin.

Jodbrukare Anssi Laamanen från Juva.

Hurdan har den här utbildningen i Peurunka varit?

– Den här är liknande som tidigare AGCO Suomis utbildningar som jag deltagit i. Det ges mycket fakta och det är väldigt bra att jag hunnit köra med traktorn redan i cirka tusen timmar. Försäljningschef Matti Kallios allmänna översikt var bra. Servicefrågorna kunde man fördjupat sig i ytterligare vid en traktor, för de är mycket viktiga med tanke på traktorns pålitlighet. Produktutbildare Pekka Isosävis bidrag innehöll många bekanta och även nya saker.

Produktutbildare Pekka Isosävis anvisningar videofilmades noggrant
i traktorns hytt och visades på skärmar.

Vad gör du med din traktor?

– Vi producerar ekomjölk i Juva i en av tre gårdar samägd ladugård och vi har också en maskinstation. Dessutom är jag delägare i en lantgård, som producerar getmjölk i Lovisa. Jag producerar inhemsk mat och använder en inhemsk traktor. Jag harvar, slår, gör ensilage, plöjer och kultiverar samt slår vägrenar med Valtran. Jag använder omvänd förarplats och automatstyrning alltid när jag kan, till exempel i vägkantslåtter och plöjning använder jag båda.

Vad tycker du om utbildningens arrangemang?

– Arrangemangen är ypperliga. Laukaa är centralt beläget och vintertid hinner åtminstone jag delta bäst. Att videofilma utbildaren och SmartTouch-displayen i traktorn och visa på en skärm fungerar bra. Vi får se hurdant kvällsprogram det blir.

Läs också