På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Våga använda traktorns funktioner
Services

Våga använda traktorns funktioner

AGCO Suomis produktutbildare har lagt märke till att många traktoranvändare inte alls tar i bruk sin nya traktors finaste funktioner. Till exempel har traktorer som kommer till servicen ofta fabriksinställningarna kvar.

Produktutbildare Marko Niemi, har du träffat på detta fenomen?

– Jag har observerat fenomenet. Traktorn kan användas enkelt, men till exempel SmartTouch-traktorn har många egenskaper, som skulle underlätta arbetet.
Tröskeln för att ta i bruk funktionerna har blivit lägre när tekniken är lättanvänd och i dag köps ganska väl utrustade traktorer.

Varför lönar det sig att ta i bruk alla traktorns egenskaper?

– Med dem kan man spara tid och pengar. Man kan testa funktionerna i lugn och ro, ingen funktion går sönder när man trycker på den. Vid behov kan fabriksinställningarna alltid återställas.

Om man behöver hjälp kan man alltid ringa till försäljaren eller produktutbildaren. Även i bruksanvisningsboken och instruktionsfilmerna hittas mycket information.

Ge något enkelt exempel åt en person, som aldrig förr har rört vid SmartTouchs menyer.

– Vändtegsautomatiken är mycket lättanvänd och till hjälp till exempel vid plöjning, sådd och slåtter. Med vändtegsautomatiken kan du spara alla åtgärder som behövs i ett arbetsskede bakom en knapp.

Marko Niemi tuotekouluttaja AGCO Suomi SmartTouch kyynärnojan ohjelmointi
Produktutbildare Marko Niemi lär hur vändtegsautomatiken enkelt programmeras även av en förare som inte tidigare använt SmartTouch-armstödet.

Öppna hemikonen, som har en stor traktorbild. Välj där den önskade minnesknappen vid punkt M. Gör ett program, som har flera arbetsmoment. När du trycker på plus får du fram alla olika arbeten, av vilka varje markeras i sin egna ruta. Till exempel när plöjningen påbörjas sätts trepunktslyftens sänkning i en ruta och i den andra rutan differentiallåsningen. Då man börjar plöja, trycker man på den här minnesknappen.

När man sedan kommer till vändtegen, kan man bakom en annan minnesknapp göra en ny automatik, som lyfter trepunktslyften, tar bort differentiallåset och vänder på plogbillarna. Mellan att trepunktslyften höjs och skären vänds kan man markera till exempel en två sekunders paus. Plogbillarna får man att vända med önskad hastighet genom att reglera hydraulikens flöde. Funktionernas plats på skärmen kan bytas genom att dra dem.

När man en gång gjort automatiken för plogen kan man spara den i profilerna. Om automatiken är dålig kan den slängas i sopkorgen.

N-seriens tekniska information T-seriens tekniska information S-seriens tekniska information

Läs också