På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Valtra har Finlands tätaste och kunnigaste servicenätverk
Personer Services

Traktorihuolto Ismo Kemppi sköter Valtrorna i Sydöstra Finland

Valtra har Finlands tätaste och kunnigaste servicenätverk

Valtras marknadsandel har redan i över 20 år varit cirka 50 procent, så ungefär hälften av de traktorer som är i aktivt bruk i Finland är alltså Valtror. Den stora traktorparken möjliggör ett tätt och rutinerat servicenätverk. När reservdelar dessutom fås från centrallagret i Suolahti dygnet runt under säsongtid kan man med goda grunder säga att Valtrornas servicenätverk är traktorbranschens bästa i Finland.

Traktorihuolto I. Kemppi Oy är en av Finlands största serviceföretag för traktorer. Kemppi tar hand om Valtra, Fendt och Sampo i Villmanstrand, Ravijoki, S:t Michel, Nyslott och Joensuu.

– Jag började 1993. Före det hade jag underhållit Valtror på Hankkija och Moottorikeskus Oy i över tio år, men den gick i konkurs under lågkonjunkturen. Traktorförsäljningens Raimo Heschung frågade vem som skulle börja underhålla Valtror, så jag grundade ett firmanamn, minns Ismo Kemppi.

I början underhöll han Villmanstrand-regionens Valtror ensam. Det fanns mer än nog att göra, för tidigare hade samma område skötts av 3–4 montörer, såsom i dag. Firmanamnet blev ett aktiebolag och Ravijoki-punkten kom med 2004, Nyslott och S:t Michel 2006 och Joensuu 2010. I dag finns det ett tjugotal arbetstagare.

– Nu när det finns mera folk, kan vi specialisera oss. Någon kan Fendtarna bra, en annan Sampo, någon elektroniken. Det finns också allt mera byråkrati, till exempel kemikalieförteckningarna, garantiansökningarna osv. Det är svårt att tänka sig att jag nu skulle sköta allt ensam.

Färre traktorer, mera omfattande underhåll

Mängden traktorer har under årtiondenas lopp minskat något, men man kör mycket med traktorerna, traktorerna har mera teknik och underhållen är större än tidigare.

– Till exempel åker man vanligtvis inte med servicebilen för att utföra större underhåll, när det kan ta en hel dag och det går åt över 100 liter när oljan byts. Allt oftare hämtas traktorerna hit till hallen.

1982 behövdes ingen dator för att underhålla traktorn, men nuförtiden är EDT (Electronic Diagnostic Tool) i lika flitig användning som skiftnyckeln. Den nyaste förändringen är Valtra Connect, med hjälp av vilken man följer med kundernas traktorer och deras servicebehov på distans.

– Nya montörer måste ha språkkunskaper, för till exempel allt Fendts material är på engelska. Inom den här branschen måste man också vara rask och ta egna initiativ, så man kan sköta saker som behöver göras till exempel när man besöker kunden med servicebilen.

Kemppis montörer och även montörerna som arbetar på andra märkesservice i Finland går på serviceutbildningar som ordnas av AGCO Suomi. Dessutom är AGCO Suomis servicerådgivare support åt montörerna, de hjälper med knepigare problem.

Triangeln service, reservdelar och försäljning

Kemppis servicepunkter är med undantag av Ravijoki belägna i samma utrymmen som AGCO Suomis traktor- och reservdelsförsäljning. De här tre funktionerna har ett nära samarbete överallt i Finland.

– Traktorförsäljarna beställer till exempel eftermontering av tilläggsutrustning, tvätt samt bytesmaskinernas service och iståndsättning av oss. Genom reservdelsförsäljarna köper vi delarna som behövs vid servicen. Samarbetet är dagligt och vi försöker hjälpa kunderna tillsammans, berättar Kemppi.

Huoltoyrityksen lisäksi Kempillä on myös maatila, jonka töistä hän tekee itse suurimman osan. Tuntuma viljelijän elämään pysyy yllä, kun lähtee iltaisin tekemään tilan töitä.
Utöver serviceföretaget har Ismo Kemppi också ett lantbruk, vars arbeten han till största delen utför själv. Kontakten med jordbrukarens verkligheten bevaras, när man om kvällen gör gårdens arbeten.

Valtras servicenätverk i Finland

  • 79 servicepunkter
  • 250 montörer
  • Centrallager för reservdelar i Suolahti
  • 24/7 reservdelsjour sommartid
  • Överlägset största traktorparken
Valtran huoltoverkosto Suomessa 2019
I Finland har Valtra 79 servicepunkter, av vilka sju är AGCO Suomis egna och resten drivs av företagare. Vid Valtras märkesservice arbetar sammanlagt cirka 250 montörer.

Läs också