På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Auto-Guide och Valtra Connect i intensivt bruk
Traktorer Teknik

DanRoots odlar morot med styrkan av 25 Valtra-traktorer

Auto-Guide och Valtra Connect i intensivt bruk

DanRoots odlar morot på 2 900 hektar på halvön Jylland i Danmark. Till maskinparken hör bland annat 25 Valtra-traktorer. Valtra Connect -fjärrövervakning har visat sig vara ett ypperligt verktyg för att administrera en stor mängd traktorer. Auto-Guide -automatstyrningen å sin sida är nödvändig, när man vill köra mellan morotsraderna på exakt samma linjer vid alla arbetsskeden.

Peter Vestergaard ansvarar för DanRoots-företagets fältarbeten. Han är en av det år 1955 grundade jordbrukets ägare tillsammans med sin far Klaus Vestergaard. Lantbruket har 2 900 hektar inom en cirka hundra kilometers radie. Av åkrarna är två tredjedelar i eko­odling och det finns planer på att öka andelen ekologiskt.

The Auto-Guide auto-guidance system is a key component of the DanRoots farming concept
Auto-Guide-automatstyrningen är en viktig del i DanRoots odlingskoncept. Traktorerna och skördemaskinerna går precist på samma körspår.

Huvudproduktionsinriktningen är morot och efter skörd kräver ekologisk morot en femårig växtföljd före följande sådd. Under mellanåren odlas i följd: bönor, råg, korn, vårhavre och åter råg. Förutom morötter odlas rotfrukterna palsternacka, rödbeta, rotpersilja och jordärtskocka. Rotfrukterna tvättas, klassas i sju olika storleksklasser och packas själv. Produkterna säljs via en producentorganisation till stora butikskedjor i Danmark och Tyskland.

– Vi utför nästan alla rotfruktsodlingens fältarbeten själv, utom stenplockning före sådd. På spannmålssidan gör entreprenörerna nästan allt arbete förutom kultivering, berättar Peter Vestergaard.

Valtra T-series working in DanRoots carrot farm in Denmark

DanRoots kan ta upp färska morötter under cirka tio månader om året. Det här lyckas när åkern täcks sent på hösten med ett tjockt halmlager. Årligen går det år cirka 35 000 fyrkantsbalar. Såddens förberedelse börjar redan i februari-mars. Sådden utförs med automatstyrning och på en gång skapas tre bänkar, i vilka det finns fyra rader morot var. I en färdig morotsbänk borde det finnas hundra morötter per meter.

Precisionsodling kräver exakta redskap

I morotsproduktionen är skördens värde cirka tio gånger större jämfört med spannmålsodling. Därför spelar varje hektar, ar och även kvadratmeter roll.

”Förra säsongen körde vi 27 000 timmar med traktorerna, så bränsleförbrukningen är en viktig faktor för oss”, säger Peter Vestergaard.

– Auto-Guide är en viktig del av vårt odlingskoncept. Vi använder komplicerade skördemaskiner, som går på automatstyrning längs samma körlinjer som traktorerna. Tack vare Auto-Guide kan förarna koncentrera sig på att arbeta med arbetsredskapet i stället för att styra traktorn. Genom att planera körlinjerna exakt kan vi utnyttja åkern och andra resurser så noggrant som möjligt.

Auto-Guide is an important part to get better cost effiency and fuel savings for DanRoots

När 25 traktorer arbetar på en 2 900 hektars yta på en 100 kilometers radie, behövs Valtra Connect -fjärrövervakning.

– Vi har testat Valtra Connect den här skördesäsongen och varit mycket nöjda. Det är ett mycket bra verktyg för att följa med maskinerna på distans. Det är enklare att planera arbetena, när jag ser alla maskinuppgifter i Valtra Connect. Förra säsongen körde vi 27 000 timmar med traktorerna, så bränsleförbrukningen är en viktig faktor för oss. Jag hoppas att vi med Valtra Connects hjälp kan optimera körningen och utbilda våra förare så, att vi kan minimera bränsleförbrukningen, berättar Vestergaard.

Vestergaard påminner ändå att de ofta inte är först med att ta i bruk ny teknologi. Förarnas kunnighet är viktigare än någon automatik. När förarna och teknologin är färdiga, tas nya funktioner i effektiv användning.

– Av de nya funktionerna är jag intresserad av mängdreglering vid spridning av kalk och kalium, vilket visserligen utförs av en entreprenör hos oss. Vi är till stor del en ekologisk gård, så anpassningar som hör ihop med besprutning och konstgödsling angår oss knappt.

DanRoots-företagets Valtra-traktorer (antal)

1 x S374

10 x T214 Direct

2 x T203 Direct

2 x T193 HiTech

2 x N174 Direct

2 x T190

1 x T131

2 x 8950

1 x 8050

1 x 405

1 x 305

N-seriens tekniska information T-seriens tekniska information S-seriens tekniska information

Läs också