På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Automatstyrning, Isobus och standarderna
Teknik Services

Nya användare och användningsområden

Automatstyrning, Isobus och standarderna

Traktorerna automatik utvecklas i rask takt och traktorernas användare funderar på vilka teknologier det lönar sig att investera i och hur de utvecklas i den nära framtiden. Docent i arbetsmaskinautomation och lantbruksteknologi Timo Oksanen, åt vilket håll utvecklas automatstyrningen?

– Automatstyrningens användning utvidgas också till vändtegarna och dessutom sköter man med den allt mera om var arbetsmaskinen går och inte enbart var traktorn går. Också synkroniseringen mellan olika arbetsmaskiner blir vanligare, varpå till exempel traktorn kan köra automatiskt i samma hastighet bredvid en tröska eller en exakthack. För detta är en ISO-standard, som möjliggör dataöverföring mellan maskiner av olika märken, under utveckling.

Hur ser mängdregleringsautomatikens framtid ut?

– En platsspecifik reglering av gödselmängden enligt en karta ser ut att bli vanligare långsamt men jämnt. Användningen av mängdreglering förutsätter att hela odlingsprocessen förnyas, vilket fördröjer dess ibruktagande.

Och sektionkontrollen?

– Sektionsautomatik används redan i sprutor och gödselspridare och den blir vanligare också i pneumatiska såmaskiner. Slåttermaskiner som utnyttjar sektions­automatik utvecklas som bäst, liksom plogar.

Är Isobus virtuella terminal nu klar och slutlig?

– I de virtuella terminalerna är vi nu i produkter i utvecklingsskedet UT 2.0. Också 3.0 är redan definierad, men få tillverkare har ännu produktutveckling på gång. Det ser ut som om nuvarande 2.0 Isobus-terminalernas livstid är de följande tio åren. I de officiellt testade 2.0-terminalerna är kompatibiliteten mellan arbetsmaskiner och traktorer på betydligt bättre nivå än i äldre standardversioner.

Hurdan ny standardisering är under beredning?

– Synkroniseringen av olika arbetsmaskiners hastighet nämnde jag redan. Dessutom bereds till exempel en standard för digitala backningskameror, så att samma display kunde tjäna alla arbetsmaskiner med god bildkvalitet.

0

Läs också