På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Autostyrningen hjälper föraren att orka
Traktorer Teknik

T214 Direct och autostyrning

Autostyrningen hjälper föraren att orka

Valtra T214 Direct gör snöborttagning
Vintertid utförs bland annat snöarbeten med Directen. Med traktorn dras också en treaxlad lavett, på vilken Hitachis EX100-grävmaskin transporteras.

– Om du bearbetar potatisbänkarna utan autostyrning stirrar du konstant att rätt däck följer strecket, solen lyser mot dig och det är rätt mycket damm. Axlarna blir ömma, när du styr så noggrant och ändå när det kommer en liten sväng så kumuleras det i följande rader. När autostyrningen är i bruk blir föraren inte trött av körandet och kan sköta flera hektar noggrannare och effektivare, berättar lantbrukare Tero Koivuranta.

På Koivurantas lantbruk i Karijoki har man koncentrerat sig på potatis redan från 1970-talet. Potatis odlas, men dessutom lagrar man potatis, skalar den och levererar den till kunderna via partiaffären dagligen under vintern.
– Jag hade autostyrning redan i den förra traktorn, en grön T203 Direct. Jag tog antennen och displayen från den till den här nya traktorn, så bevarades alla körlinjer samtidigt i minnet.
I T214 Direct finns förutom autostyrning också frontlastare samt hytt- och framaxelfjädring. Gården har också en N141 Advance, som används vid besprutning. Den har en körguide, med vilken man kan köra med 20 centimeters precision. Sprutan är en 2800 liters bogserad Hardi.
– Med autostyrningen kan man köra till och med utan ljus på natten, men det är tillrådligt att använda arbetsljus och koncentrera sig på att justera arbetsmaskinen. Och inte stör det om det skulle komma ett samtal mitt i arbetet, när autostyrningen sköter körandet exakt. Man får flera potatisbänkar på åkern i raka rader. När föraren inte tröttnar, kan man sköta en större areal effektivare.

Bred och hög bänk blir varm

Med T214 plöjs åkern på hösten och på våren görs bänkarna med Grimmes kupfräs. Bänkarna är 85 centimeter breda och 65 höga. Potatisen förgros inte före sättning, då finns heller ingen risk för att groddarna går av och å andra sidan kommer tillväxten i gång jämnare, vilket underlättar besprutningen. Sättpotatisen tas ur kyllagret och sätts ut samma dag.
– En 85 centimeter bred och 65 centimeter hög bänk värms upp bra. Förra året harvade jag på prov en liten areal och mätte att det på tio centimeters djup var fyra grader varmt. I bänken bredvid var det samtidigt tjugo grader varmt.
Karijokiområdet är en stark potatisodlingsregion. På Koivurantas gård odlas som växelbruksväxter dessutom spannmål och ärter på vissa skiften.
Koivuranta bärgar skörden med Grimmes tvåradiga, traktordrivna upptagare. Förutom sättning och upptagning är autostyrningen till hjälp till exempel vid plöjning, när man med vändplogarna utan svårighet kan köra vilken linje man vill. Likaså har autostyrningen varit behjälplig till exempel vid täckdikning, när man med traktorn genom att köra kan märka ut nya täckdikningsrörs linjer på åkern.
Autostyrningens licens betalar Koivuranta för åtta månader om året, för vintertid finns inte behov att använda den.

Lantbrukare Tero Koivuranta användingen Valtra autostyrning
Tero Koivuranta odlar potatis i Karijoki. T214 Directs autostyrning är till hjälp vid användningen av kupfräsen, skördebärgning, plöjning och nästan alla andra arbeten. Autostyrningen för traktorn med ett par centimeters precision.

Service och reservdelar fungerar

– Vi har haft ett tjugotal Valtra och Valmet från 1970-talet framåt. Förutom inhemskheten är service- och reservdelstjänsten en bra sak. Blir det problem, får man delar till exempel från centrallagret i Suolahti på sommaren dygnet runt.
– Jarkko Kettumäki i Kauhajoki är den närmaste servicen. Jarkko hjälper vid behov. Om maskinen till exempel visar en felkod tar jag en bild på den, skickar åt Jarkko och frågar om det är viktigt eller inte. Så här klarnar sakerna genast. De äldre maskinernas service gör jag nog själv, berättar Tero Koivuranta.
– I tiderna utförde jag snöentreprenad med Valmet. Efter morgonens plogningsrunda hämtade jag delen från Suolahti och Kettumäki kom på kvällen och bytte ut den, så att jag igen på morgonen kom iväg till snöarbetet, minns gamla husbonden Rauno Koivuranta.
Även Valtras användarutbildning får beröm. Tero var i januari på den i Jyväskylä arrangerade samskolningen, dit alla som förra året köpte en ny traktor var bjudna. Dessutom besökte den lokala försäljaren Jukka Tarsia gården för att visa traktorns funktioner. Vid behov har man också kunnat tillkalla Pekka Isosävi, om det till exempel krävt specialkunnande om autostyrningen när traktorn och arbetsredskapet passas ihop.

Lantbrukets maskiner

  • T214 Direct + frontlastare, åm. 2017
  • N141 Advance + frontlyft, åm. 2007
  • 6550 HiTech, åm. 1999
  • Nissan-truck
  • Hitachi EX100 grävmaskin åm. 1993 + Engcon-rototilt, åm. 2005

Läs också