På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Förändringar inom jordbruket förändrar även traktorns sätt att arbeta
Traktorer Teknik

Jordbrukets framtid

Förändringar inom jordbruket förändrar även traktorns sätt att arbeta

EU:s nya livsmedelsstrategi ”Från jord till bord” sätter upp strikta mål för framtidens jordbruk. De förändringar som krävs kommer även att påverka traktorarbetet under de kommande tio åren.

Målsättningen för strategin ”Från jord till bord” är att skapa ett mer hälsosamt och hållbart livsmedels-system i EU, vilket är en hörnsten i EU:s Green Deal. Samtidigt fortsätter världens befolkning att växa med cirka 80 miljoner människor varje år och alla måste få mat.

– Vi måste fortfarande producera minst lika mycket livsmedel, trots att begränsningar i användningen av gödsel- och bekämpningsmedel i princip minskar avkastningsnivåerna, säger produktmarknadsspecialisten Sam Hardy.

– Ungefär 40 miljoner hektar jordbruksmark inom EU ska övergå till ekologisk produktion, vilket också kommer att minska avkastningsnivåerna. Det sätter en hög press på lantbrukarna.

EU:s Green Deal projekt kommer att inverka på jordbearbetning, gödsling, växtskydd, planering av körspår och i synnerhet timing, precision och dokumentation i samband med traktorarbete.

– TaskDoc, Valtra Guide, Sektionsavstängning och Variabel giva kan alla bidra till att uppnå de givna målsättningarna. Tack vare den typen av hjälpmedel kan lantbrukare minska näringsämnesförluster samt vara betydligt mer exakta i sin användning av bekämpningsmedel och gödningsmedel, förklarar Hardy.

Precisionsjordbruk och växtföljd

Målen uppnås genom att kombinera flera metoder beroende på gården och produktionsriktningen. Bland annat kan användningen av bekämpningsmedel minskas med hjälp av mekanisk ogräskontroll, diversifiering och förlängning av växtföljden samt träffsäkra insatser för växtskydd i områden med skadedjur och ogräs.

EU:s strategi leder också till att användningen av exakt och automatiserad styrning med hjälp av Valtra Guide och ISOBUS-redskapsstyrning kommer att öka. Med hjälp av en GPS-skala kan exempelvis djupet på bearbetningen av jorden varieras automatiskt beroende på olika jordtyper. Det blir också allt vanligare att samma körspår används för alla typer av jordbearbetning, vilket kan förhindra jordpackning. Generellt sett kommer precisionsväxtodling, mer exakt indataanvändning och precis dokumentation av utförda arbeten att bli rutin för lantbrukarna.

EU:s målsättningar innehåller även vissa större utmaningar. Exempelvis ska användningen av växtskyddsprodukter minskas, vilket medför en ökad jordbearbetning något som medför att koldioxidutsläppen tilltar. En annan problematik är att den ekologiska produktion ska ökas samtidigt som konsumenterna uppmanas att välja en mer växtbaserad kost, vilket även minskar tillgången på stallgödsel för ett ekologiskt jordbruk.

– Vi letar efter lösningar på de miljömässiga och politiska utmaningar som jordbruket står inför. Även om målsättningarna är höga så kan de uppfyllas med rätt verktyg och metoder. På samma gång skapas nya möjligheter för framgångsrikt jordbruk, säger Sam Hardy.

Fyra europeiska ”jord till bord”-målsättningar för 2030

  • 25 % av den totala jordbruksmarken ska användas för ekologiskt jordbruk
  • 20 % mindre användning av konstgödsel
  • 50 % mindre näringsämnesförluster
  • 50 % mindre bekämpningsmedel

Läs också