På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Frontlastarstyrsystem integrerat i SmartTouch
Teknik

Frontlastarstyrsystem integrerat i SmartTouch

Nu förbättrar vi användarvänligheten för Valtras traktorer ytterligare. Den nya applikationen Precision Lift & Load gör frontlastararbete säkrare, enklare, mer effektivt och ännu mer precist. Därmed tillförs ännu fler dimensioner åt Valtras redan förträffliga frontlastartraktorer.

Applikationen Precision Lift & Load är det mest lättanvända frontlastarstyrsystemet på marknaden. Den inkluderar en lastarvåg, arbetsområdesgränser, minnesinställningar för olika frontlastarlägen, en skakfunktion och ändlägesdämpning. Applikationen hanteras via SmartTouch-pekskärmen och kräver inga separata reglage eller displayer.

– Vårt syfte var att göra applikationen så användarvänlig som möjligt, därför integrerade vi den i SmartTouch. Funktionerna och användbarheten har finslipats till max, säger projektingenjören Petri Hokkanen.

Tillsammans med användbarhetsdesigner Arto Riimala och Jani Kortelahti och Ilkka Tonteri, som båda är mjukvarudesigners, deltog han i utvecklingen av det nya systemet.

Den smarta frontlastaren använder samma hårdvara som Valtras övriga frontlastare, man har även lagt till två trycksensorer och två lägessensorer samt en ECU-styrenhet inuti lastararmen. Mjukvaran sammanställer data från sensorerna och vidarebefordrar förarens önskemål till lastaren.

Smart front-loader uses the same hardware as Valtra’s other front loaders except with the addition of two pressure sensors and two position sensors plus an ECU controller inside the beam. Despite all the new functions, the front loader can still be controlled by joystick.
Den smarta frontlastaren använder samma hårdvara som Valtras övriga frontlastare, man har även lagt till två trycksensorer och två lägessensorer samt en ECU-styrenhet inuti lastararmen. Trots alla nya funktioner kan frontlastaren fortfarande manövreras via joystick. Precision Lift & Load-applikationen är extremt lätt att använda från SmartTouch-armstödet.
  1. ECU-styrenhet
  2. Två trycksensorer
  3. Två lägessensorer

Säkerhet, enkelhet och effektivitet

Applikationen Precision Lift & Load underlättar arbetet för både lantbrukare och entreprenörer. Lastvågen har många fördelar, bland annat blir det möjligt att sköta utfodring av boskap med en precis exakthet efter en specifik formel och det går också att fakturera kunder baserat på den exakta mängden spannmål eller jord som levererats i kilogram.

”Vårt mål är att göra applikationen så användarvänlig som möjligt.”

Den automatiska vinkelstyrningen samt övre och nedre gränser för lastarrörelser gör exempelvis arbetet säkrare i trånga utrymmen. Det blir också enklare att lasta när systemet automatiskt hanterar de övre och nedre gränserna. I och med att ändlägesdämpningen minskar slitaget på både traktor och frontlastare blir också arbetet betydligt smidigarePrecision Lift & Load-applikationen finns snart tillgänglig i alla traktorer i G-, N- och T-serien med SmartTouch-armstödet direkt från fabriken. I framtiden kommer applikationen även att finnas tillgänglig för eftermontering i den 5:e generationens SmartTouch-traktorer.

Precision Lift & Load-applikationens funktioner

Lastarvåg

Lastaren väger varje skopa, bal eller pall exakt. Lastarvågen kan även lägga till önskat antal lyft, exempelvis totalvikten för en last. Det går att ställa in en målvikt på vågen, och SmartTouch visar hur den uppnås skopa för skopa under lastning. Vågen räknar också antalet vägningar, så att föraren kan se hur många balar som lastats vid dagens slut. Datan kan sparas på en USB-enhet och överföras till t.ex. entreprenörens faktureringssystem.

Automatisk vinkelstyrning (AAC – Automatic Angle Control)

Med den automatiska vinkelstyrningsfunktionen kan föraren ställa in önskat läge för lastararmar och redskap i systemets minne. AAC gör det enkelt att hitta rätt plogläge vid användning av snöplog. Av säkerhetsskäl flyttas inte frontlastaren automatiskt till önskat läge utan föraren måste flytta lastaren tills den stannar. När den stannar i inställt läge stängs funktionen av, så att lastaren kan justeras ytterligare.

Arbetsområdesgränser (WRL – Work Range Limits)

Arbetsområdesgränser kan ställas in för lyft och tiltfunktionen så att de inte överskrids. Vid arbete i en låg byggnad går det att begränsa lastarens maximala höjd. Det går att ställa in arbetsområdesgränsen för lastararmarna, för tiltningen eller båda. När det inte finns några begränsningar kan funktionen stängas av med ett knapptryck på joysticken.

Skakfunktion

Lastaren har en justerbar skakfunktion. Genom att röra joysticken i sidled kan föraren välja snabbare eller långsammare vibrationer. Genom skakning går det att exempelvis hälla av jord från skopan eller sprida ut sand i ett jämnt lager på snöiga vägar.

Ändlägesdämpning (EPD – End Position Damping)

Ändlägesdämpningen förhindrar att frontlastaren oavsiktligt slår i det maximala övre eller nedre läget. Lastaren vet när hydraulcylindern närmar sig ändläget och dämpar rörelsen strax före. EPD gör arbetet mjukare och minskar slitaget på maskinen.

N-seriens tekniska information T-seriens tekniska information G-seriens tekniska information

Läs också