På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Ny lättavläst smart display på A-stolpen
Traktorer Teknik

Innovation: Smart display på A-stolpen

Ny lättavläst smart display på A-stolpen

En av de mest framträdande nya funktionerna på 5:e generationens traktorer i N- och T-serien är den nya displayen på A-stolpen. Där kan all viktig information enkelt läsas på färgskärmen.

Den nya smarta displayen ersätter den traditionella instrumentpanelen bakom ratten. Samtidigt har hela främre delen av hytten fått en helt ny utformning.

Standardinformation, som körhastighet, motorvarv och tid visas alltid upptill på displayskärmen. Därunder kan föraren själv välja information för hantering av traktor och redskap i önskat format, samt annan information som krävs.

På HiTech- och Active-modellerna kan samma display också användas för alla inställningar av motor, hydraulik och transmission. Inställningar och växlar visas tydligt tydligt på skärmen vilket gör det enkelt att optimera traktorns prestanda.

Valtra A pillar smart display descriptions of the functions

  1. Skärmens ljusstyrka anpassas efter ljuset. Det kan dämpas helt nattetid, med undantag för viktig information.
  2. LCD-skärmen upptill på displayenheten visar hastigheter, temperaturer, vätskenivåer och tid.
  3. LED-skärmarna i mitten och nedtill visar kontroll- och varningslampor.
  4. Den stora TFT-skärmen i mitten visar viktiga traktor- och redskapsfunktioner i det format som föraren har valt.
  5. Den nya smarta displayenheten hanteras via den användar-vänliga styrenheten till höger om rattkonsolen.
N-seriens tekniska information T-seriens tekniska information

Läs också