På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Sektionsautomatik och aktivitetshantering tillgänglig för SmartTouch-traktorer
Teknik

Sektionsautomatik och aktivitetshantering tillgänglig för SmartTouch-traktorer

Sektionsautomatik och aktivitetshantering blev i augusti tillgängliga för traktorer utrustade med SmartTouch-armstöd och automatstyrning. Under år 2019 kommer även mängdregleringsautomatik att erbjudas.

Med sektionsautomatikens hjälp kan man styra till exempel växtskyddssprutans munstycken så att de öppnas och stängs en sektion i taget. Det här behövs till exempel om man med en bred spruta kör snett på en åker, där en del redan är besprutad. Då stänger sektionsautomatiken munstycken så att varje del av åkern blir besprutad men ingen del besprutas två gånger.

Section Control available for Valtra SmartTouch tractors
Section Control -sektionskontroll.

Aktivitetshanteraren kombinerar den på lantbrukets dator gjorda odlingsplanen med traktorn och tvärtom. Uppgifterna överförs antingen med Bluetooth eller i Task Doc Pro med GPRS-kontakt.

Aktivitetshanteraren förstår odlingsplaner gjorda med vanliga odlingsplaneringsprogram. Den underlättar även till exempel den av EU krävda rapporteringen, då arbeten gjorda med traktorn registreras automatiskt i odlingsplanen.

Task Doc available for Valtra SmartTouch tractors
Task Doc -aktivitetshantering.

Mängdregleringen kommer 2019

Mängdregleringen fås i SmartTouch-traktorerna nästa år. Mängdregleringen möjliggör att till exempel gödsel sprids på åkern på varje ställe precis så mycket som det behövs enligt markkarteringen.

Variable Rate Control available for Valtra SmartTouch tractors
Variable Rate Control -mängdreglering.

– De nya egenskaperna går delvis i paket, till exempel sektionsautomatiken kräver också aktivitetshantering och i praktiken kräver varje funktion automatstyrning. De nya funktionerna kan monteras på traktorn på distans via webbportalen, berättar Valtras teknologispecialist Johan Grotell.

Automatstyrningens popularitet har ökat enormt de senaste åren. I över hälften av de nya traktorerna på fabriken ha det i år installerats antingen automatstyrning eller åtminstone automatstyrningsberedskap. År 2016 installerades automatstyrning bara i tre procent av traktorerna och dessutom beredskap i några tiotal procent.

Läs också