På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Smart jordbruk möter verkligheten
Personer Teknik

Swiss Future Farm

Smart jordbruk möter verkligheten

Swiss Future Farm finns på ett lantbruk, som odlats traditionellt redan i flera år. Livet på lantbruket påminner på nästan alla vis om livet på ett vanligt lantbruk i Thurgau. Där produceras kor, getter och svin samt odlas vete, majs, raps och betor. Årstiderna bestämmer vilka arbeten som utförs. Men en sak är annorlunda: I alla arbeten används marknadens nyaste teknologi. Smart Farming, Task Doc, Section Control och Variable Rate Control är inte bara trendiga termer, utan det moderna lantbrukets konkreta verktyg.

Bra förberedelser gör arbetet effektivare

Swiss Future Farms alla arbeten och åkerskiften kontrolleras med lantbrukets FMIS-styrsystemet. I systemet lagras alla under årens lopp insamlade standardodlingsdata och empiriska värden. De här uppgifterna grundar basen för arbetsledare Florian Abt när han konverterar uppgifterna till digitala arbetsorder. I praktiken innebär detta till exempel att åkerskiftena som ska harvas och mängden gödseln som ska spridas definieras på förhand.

Florian Abt is recording each work order in the Farm Management Information System.
Florian Abt sparar varje arbetsskede i FMIS-systemet.

Alla åkerskiftena är digitaliserade, så att man kan utarbeta skiftesvisa arbetsorder. Informationen omfattar skiftenas gränser, tillfarter, hinder och vändtegar. Om det så handlar om jordbearbetning, sådd eller foderbärgning, kan traktorn bestämma de mest logiska rutterna åt traktorn. Även om – eller till och med för att – Swiss Future Farm består av många små och ickerätlinjiga åkrar, är den här funktionen mycket värdefull. Högteknologi sammankopplas ofta med stora lantbruk och åkrar, men här ser man hur teknologi kan utnyttjas också på små åkrar och hur många onödiga arbetsskeden som kan undvikas med förberedda arbetsorder. Såddes och gödslingens arbetsorder kan också kompletteras med spridningskartor. De här kartorna innehåller tilläggsinformation, såsom platsvisa spridningsmängder. Allt detta är mycket intressant på de förhållandevis små åkrarna i Schweiz.

Harvest on the Swiss Future Farm
Dags för skördebärgning på Swiss Future Farm.
The task is transmitted to the driver via TaskDoc
Uppgiften överförs till föraren med Task Doc-aktivitetshanteraren.

Körandet är inte längre relevant

I följande skede överförs de på kontoret uppgjorda arbetsorderna till de aktuella traktorerna med hjälp av Task Doc. Överföringen görs enkelt och bekvämt via en server, med en USB-minnessticka eller genom Bluetooth-kontakt.

Efter det kommer Valtras smarta lantbruks, Smart Farmings, olika element till sin rätt:

  • Med Valtra Guide kan förarna följa med de i arbetsuppgifterna definierade rutterna mycket precist.
Precise plowing with Valtra Guide
Exakt plöjning med hjälp av Valtra Guide.
  • Variable Rate Control hjälper traktorn att läsa spridningskartorna som innehåller de mängder som ska spridas. Detta styr maskinen och sprider rätt mängd till rätt plats automatiskt.
  • Genom att använda Section Control kopplas besprutnings-, sådd- och gödslingsfunktionerna på och av på åkerskiftets olika delar exakt som det preciserats i arbetsordern. Det här förhindrar effektivt överlappningar, dubbel behandling och luckor.
Sowing with Section Control and Variable Rate Control
Section Control och Variable Rate Control hjälper vid sådd.

Swiss Future Farms förare, vars arbete är att testa olika teknologier, överraskades positivt av hur snillrikt de olika systemen fungerar ihop.

”När man beaktar att föraren och traktorn kan bytas ut, gör datanätet arbetet enkelt och behändigt och sparar samtidigt mycket tid, bränsle och resurser”, förklarar vice arbetsledare Raphael Bernet.

Förarnas arbete underlättas enormt. De behöver inte längre sköta om enskilda åkrar, utan de kan helt koncentrera sig på arbetsmaskinens inställningar och på att optimera dessa. Med hjälp av det lättförståeliga SmartTouch- användargränssnittet styr förarna systemets alla detaljer snabbt.

Tillage accurate to the centimetre accuracy
Jordbearbetning med några centimeters precision.

När arbetet är utfört, börjar arbetet åter

Efter varje arbetsmoment och genast när arbetsuppgiften är utförd sänds uppgifterna från traktorn tillbaka till FMIS-systemet via Task Doc. Manuell dokumentation är överflödig och arbetsledaren har aktuell information, som kan används åter. Följande skördesäsong kommer alltid snart!

Motivated and keen to experiment. From left to right: Nils Zehner, Florian Abt and Marco Meier.
Motiverade och redo att testa. Från vänster till höger: Nils Zehner, Florian Abt och Marco Meier.

Future Farm in Tänikon, Switzerland.Future Farm i Tänikon, i Schweiz.

Swiss Future Farm

I Tänikon i den schweiziska kantonen Thurgau belägna Swiss Future Farm är både en plats och ett projekt. Projektet sponsoreras av AGCO Corporation, den schweiziska importören av jordbruksteknologi GVS Agrar AG samt Arenenberg Training and Consulting Center. Projektets motto är ”Innovation uppstår av att dela data”.

De här tre kompanjonerna ställde som mål att göra moderna precisionsodlingsteknologier synliga, handgripliga och enkla att förstå. Teamet som leds av Floran Abt, Marco Meier och Nils Zehner har utfört fälttest och samlat lantbruksinformation i två år. Deras unika erfarenhet av smart jordbruk ger Swiss Future Farms team en viktig roll i konsulteringen och utbildningen av lantbruksingenjörer och -programmerare.

På Swiss Future Farm används AGCO-traktorer och -maskiner samt olika leverantörers prototyper.

Swiss Future Farms Valtra-maskinpark

  • A104 med frontlastare
  • A94
  • N174 Direct
  • T174 Direct

Läs också