På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
SmartTouch gränssnitt skapades genom att lyssna på kunden
Teknik

Utvecklingsarbetet påbörjades redan år 2008

SmartTouch gränssnitt skapades genom att lyssna på kunden

Utvecklingen av SmartTouchs användargränssnitt påbörjades redan år 2008 och som mål fastställdes att det ska bli världens bästa. Först tittade man på vad konkurrenterna gjort och konstaterade att man vill åtminstone inte ha något liknande. Sedan undersöktes telefoner och bilar, men deras användningsändamål var för annorlunda. Till slut fick man de bästa idéerna från kunderna. SmartTouchs gränssnitt testades otaliga gånger på kunderna i alla utvecklingsstadier.

– Jag var i produktutvecklingens hyttsektion som planerare, när iPhone kom sommaren 2007. Utifrån den började jag fundera på hurdant gränssnitt traktorn borde ha. Hösten 2008 gjorde jag i Nokias E61-mobiltelefon en demo, som redan hade en liknande vridbar traktor som finns nuförtiden på SmartTouchs framsida, minns produktledningschef Tuomas Nevaranta.

Startsidans vridbara traktor var en viktig insikt när man ville hålla katalogstrukturen enkel. Konkurrenterna hade som mest 11 nivåer i katalogstrukturen. Nevaranta och kumpanerna ville, att traktorns förare ska komma åt önskad inställning med två klick. Det här blev möjligt när symbolerna placerades på rätt plats på startskärmens vridbara traktor.

– Både vi och konkurrenterna har haft fina funktioner i traktorerna som kunderna inte har lärt sig använda. I arbetet med traktorn har föraren också mycket annat att göra än bläddra i menyer och fundera på symboler. Vi ville göra traktoranvändningen så enkel, att de fina funktionerna framträder.

Symbolerna kom med redan 2010, indelningen i fyra plan 2012, profilerna 2013 och körspaken 2014. Emellanåt blev man för ivrig och lade till funktioner, sedan gallrades det. Det officiella projektet grundades först 2012, före det utvecklades gränssnittet på eget initiativ av ett gäng på fem-sex personer.

”Två år innan lanseringen kom uppgiften att armstödet måste förminskas fem centimeter på höjden och bredden. Provexemplaret trycktes i en bandsåg.”

– I projektet lärde man sig styrkan i att samarbeta. När alla hade världens bästa gränssnitt som mål, arbetade både mjukvaruutvecklarna, formgivarna, ingenjörerna och övriga genuint för kundens bästa. Till slut var det min arbetskarriärs och hela teamets finaste stund när SmartTouch lanserades i Nederländerna 2017. Före det hade den blivit hela organisationens gemensamma sak.

SmartTouch testades otaliga gånger under projektets olika skeden av 200 kunder som avgett tystnadslöfte. Genom att lyssna på kunden skapades branschens bästa gränssnitt.
Med början i april 2012 har det gjorts över 50 olika versioner av SmartTouch gränssnitt.

Ögonrörelsekameror och kunduppgifter

Att utveckla världens bästa användargränssnitt för traktor krävde en enorm mängd kundtester. I kretsen fanns 200 kunder som avgett tystnadslöfte, med dessa testades gränssnittets detaljer och helhet otaliga gånger i projektets olika skeden.

– Ingen av oss hade erfarenhet av att planera gränssnitt för pekskärm. Det var kanske tur, för vi var ödmjuka inför kundresponsen. Även om någon funktion kändes helt klar för designern, men kunden inte kunde använda den i testen, förkastades den direkt.

I en typisk testsituation fick kunden en öppen uppgift i stil med: ställ in traktorn före plöjningen påbörjas. Kunden rådgavs absolut inte om hen hamnade i knipa.

Kundernas agerande videofilmades och deras ögonrörelser följdes med hjälp av speciella kameror. Efteråt frågade man om deras åsikt.

Testanvändarnas ögonrörelser undersöktes med en skanner när de använde SmartTouch. Ögonrörelseskannern avslöjade till exempel om användarna hittade önskad funktion och om de förstod symbolen.

– Det fanns till exempel situationer där alla kunder tittat mycket på en viss symbol men ändå inte ”hittat” den aktuella funktionen. Symbolen var alltså otydlig.

Bland kunderna fanns väldigt olika jordbrukare. En hade aldrig i sitt liv använt en pekskärm och hens erfarenheter var förstås väldigt lärorika för teamet. I gruppen fanns småbrukare som körde med 1970-talets Ford-traktor och å andra sidan storbrukare som hade den nyaste utrustningen från olika tillverkare.

– Vid planeringen av gränssnittet är grundtanken och skärmens logik viktigast. Den kan sedan utvidgas till olika arbetsmaskiner och olika funktioner. Anslående grafik bara stöder användningslogiken.

Ny design med hjälp av bandsåg

Allt gick inte alls som en dans.

– Ungefär två år före lanseringen frågade min förman hur projektet framskrider. Jag sade att allt verkar gå bra. Två timmar senare kom det fram att armstödet är fem centimeter för brett och högt, det ryms inte i traktorns hytt. Provexemplaret togs till en bandsåg och formades om. Så konstaterade vi att nu fortsätter vi utifrån det här, målet är fortfarande världens bästa gränssnitt i samma tidtabell.

CAD-modellerna är till stor hjälp vid formgivningen, men dessutom behövs också fysiska modeller.

I det där skedet fanns det redan en fungerande prototyp av armstödet och meningen var att endast fila på dess detaljer. Formgivarna och underleverantörerna var rätt tysta, när de såg provexemplaret som förminskats med bandsåg, minns Nevaranta.

Vid valet av komponenter och material utsattes skärmen och armstödet igen för olika tester. Skärmen till exempel testades i kyllaboratoriet på produktutvecklingscentret i Suolahti i –35 grader och den fungerade bra.

Läs också