På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Utnyttja SmartTouch fullt ut
Teknik

SmartTouch-armstödets inställningar i olika arbeten

Utnyttja SmartTouch fullt ut

 

Profilerna

Det lönar sig att spara alla arbetsmaskiners inställningar i profilerna. Om flera personer kör med traktorn, lönar det sig att spara varje användares inställningar separat.

SmartTouch profiles

 1. Öppna Profil-menyn i displayens övre kant. Som bas kan du välja antingen fab­riksinställningarna eller en gammal profil. Om du till exempel sparat plogens inställningar kan de vara en bra bas för kultivatorns inställningar. Namnge den nya profilen genast, innan du börjar modifiera inställningarna. Det ryms ett obegränsat antal profiler i minnet.
 2. I profilen kan du spara alla de inställningar som du kan reglera och använda via SmartTouch-armstödet. I profilen kan sparas till exempel motorns inställningar, minnesknapparnas funktion, transmissionsinställningar, vändtegsautomatiken och PTO-inställningarna.
 3. Till exempel vid plöjning kan du välja från vilken knapp du vill att plogarna lyfts upp, vänds och med vilken spak du vill reglera tiltans bredd. Du kan till exempel svänga plogarna med körspakens ena linjära joystick och lyfta med den andra. För motorn kan man bestämma max- och minimivarvtal. I kamerainställningarna kan du till exempel välja att backningskamerans bild fyller hela displayen vid backning, men återgår till kördisplayen vid framåtkörning. För kördisplayen kan du välja önskad information, till exempel i en fyrdelad display där fjärdedelarna visar transmissionens uppgifter, kamera, trepunktslyft och räknarna.
 4. De ändrade inställningarna sparas automatiskt i den valda profilen. När du använder samma arbetsmaskin följande gång kan du använda samma inställningar.

Dragarbeten

I dragarbeten används en bogserad eller på trepunktslyften monterad arbetsmaskin och ofta några hydrauluttag. Du kan ställa in alla dessa manövreringar i körspaken, så att du kan hålla vänster hand konstant på ratten, reglera hastigheten med höger hand och manövrera hydrauliken med tummen och funktioner som behövs mera sällan till exempel med körspakens minnesknappar.

SmartTouch pulling tasks

 1. Vill du använda U-Pilot -vändtegsautomatiken? Det är lätt att programmera den. Du kan bestämma ett flertal efter varandra följande arbeten att ske antingen enligt vissa intervall eller när traktorn färdats en viss sträcka. Till exempel vid plöjning kan man från M1-minnesknappen vid vändtegen med ett tryck koppla bort fyrhjulsdriften, cruisen och differentiallåsningen samt lyfta plogarna och vända dem. Starten från vändtegen programmeras bakom M2-minnesknappen, så att samma saker sker i omvänd ordning. Eller om du vill kan du programmera hela processen till en vändtegsautomatik.
 2. Till exempel harvens höjdreglering är behändig att ställa in med tumreglaget, när man kan justera höjden konstant efter jordmånen. Du kan också ställa on hydraulikens flöde, alltså hur kraftigt arbetsmaskinen reagerar på reglaget.
 3. De analogiska joysticken ger desto mera flöde ju kraftigare du trycker på dem. Du kan ändå programmera joysticken också så att till exempel ett tryck ger hydrauliskt flöde under 15 sekunder och vänder på plogarna.

SmartTouch U pilot

Frontlastararbeten

Vi vågar påstå att en N-seriens traktor med SmartTouch är världens bästa frontlastartraktor. Den är balanserad, har bra sikte och hydrauliken har tillräcklig effekt, den integrerade frontlastaren är planerad till denna traktor och den analogiska joysticken ger den mest precisa känningen.

SmartTouch front loader tasks joystick

 1. Uppe på den hydrauliska joysticken finns Live 3 -spaken, med vilken man kan styra tre av frontlastaren hydraulikfunktioner samtidigt. Du kan till exempel sänka och lyfta lastaren genom att dra och skuffa joysticken, luta arbetsredskapet genom att svänga joysticken sidledes och samtidigt till exempel klämma balgripen med hjälp av Live 3-tumspaken i änden på joysticken.
 2. I frontlastararbeten kan du hålla vänster hand hela tiden på ratten och den högra på körspaken, för i körspaken hittas också körriktningsväljaren.
 3. Valtras patenterade hydraulikassistent höjer automatiskt motorns varvtal, när hydraulikens flöde kräver det.
 4. Från menyn för frontlastarinställningar hittar du också frontlastarfjädringen och implementets låsning. Implementlåsningen ger dig 60 sekunder tid att byta frontlastarens arbetsredskap och låsningen tillåter inte att låset efter det öppnas av misstag.

SmartTouch front loader settings

PTO-arbete

Tänker du börja med slåtterkrossning, fräsning, flisning eller snöslungning? Det är enkelt att göra inställningarna och du kan göra arbetet på precis det sätt du föredrar.

SmartTouch PTO work

 1. Displayen visar PTO-symbolen ovanför traktorn, klicka på den.
 2. Välj genom att svepa om du gör inställningarna för fram- eller bak-PTO. Välj först till exempel hastighet. PTO-cruise är en bra egenskap, med hjälp av vilken traktorn automatiskt ger rätt motorvarvtal när du startar PTO. De rätta varvtalen behöver inte sökas med hjälp av handgas och pedal. En annan bra egenskap är Auto-PTO, med vars hjälp du kan bestämma att PTO startar och stannar när trepunktslyften är i en viss ställning. Till exempel vid snöslungning stannar PTO alltid när trepunktslyften höjs över en viss gräns och startar när den sänks till samma eller någon annan gräns.
 3. Körspaken har två programmerbara minnesknappar, i vilka du kan programmera till exempel PTO:s start eller stopp. Med hjälp av minnesknapparna behöver du inte söka den egentliga PTO-kopplingen på armstödets sida.
 4. Efter PTO-inställningarna kan du bestämma till exempel vändtegsautomatikens och displayens inställningar som du vill ha dem.
 5. Om du till exempel utför fräsning med omvända förarplatsen TwinTrac och vill manövrera AutoControl-lyften på millimetern, kan du programmera trepunktslyftens manövrering till den lilla hydraulikjoysticken. Med den analogiska hydraulikjoysticken kan du styra tre ventiler samtidigt: trepunktslyften genom att föra joysticken framåt och bakåt, den andra genom att föra joysticken sidledes och den tredje genom att med tummen röra på reglaget i änden av joysticken.

SmartTouch Auto PTO

SmartTouch PTO menu

Se flera SmartTouch-användarguidevideon på webben: www.valtra.se/smarttouch

 

Läs också