På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Traktorn är ett multiredskap på Uleåborgs flygplats
Traktorer Valtra World

På landningsbanan tar plogrundan en kvart

Traktorn är ett multiredskap på Uleåborgs flygplats

Vägentreprenad och flygplatsunderhåll påminner om varandra, men på flygplatsen är till exempel tidtabellerna annorlunda. När det i väg- och fastighetsarbeten kan ta hela dagen att ploga snö, ska arbetena på landningsbanan skötas på 15–20 minuter. I princip är många arbetsuppgifter liknande, men förutom tidtabellerna finns också andra överraskande skillnader.

En kall februaridag blåser en kraftig vind på Uleåborgs flygplats. Snöfallet har redan slutat, men pudersnön samlas i drivor på överraskande ställen med vinden. Här ger man sig inte ut för att ploga på basen av snödjupet utan situationen kontrolleras vid behov, till och med före varje flygplans start och landning, med friktionsmätare. Friktionsmätaren är på en pickupdragen liten vagn, vars hjul mäter friktionen på landningsbanans yta. Om friktionen inte är tillräcklig, åker snöplogarna iväg på arbete så att flygplanen kan lyfta och landa.

– Landningsbanans längd är 2,5 kilometer och bredd 60 meter, alltså 15 hektar. Dessutom finns en lika lång taxibana och uppställningsplattor. Bilvägar finns det flera tiotal kilometer av, likaså parkeringsplatser. Dessa kan sandas, men aldrig landningsbanan, den strävar vi efter att alltid hålla ren, berättar förmannen för Uleåborgs flygplats underhåll Anssi Jurvansuu.

Underhållet snurrar på 24/7, för det sista reguljärflyget landar halv två på natten och det första avgår före klockan sex. Dessutom finns myndighetsflyg, hobbyflyg och annan trafik.

– Våra drygt 20 anställda är alla mångkunniga. Till exempel är två elektriker specialiserade på flygplatsens elapparater, men vid snöfall ger även de sig ut för att ploga och är i räddningsberedskap. Räddningsberedskapen för flygplatsens brandkår kräver att det finns minst tre personer i varje arbetspass.

Oulun lentoaseman kunnossapidon esimies Anssi Jurvansuu
På flygplatsen finns tiotals hektar med landnings- och taxibanor att ploga och dessutom tiotals kilometer bilvägar och stora parkeringsplatser. På områdena som används av flygplanen får det inte bildas vallar och här kan man inte heller använda sand.

Mångsidig specialutrustning

På Uleåborgs flygplats finns en omfångsrik maskinpark i gott skick. Vanligtvis återanvänds utrustning som införskaffats ny till Uleåborgs flygplats på Finavias mindre flygplatser efter kanske 5–15 bruksår. På flygplatsen finns det med tanke på maskinhaverier också reservmaskiner som kan lånas ut till grannflygplatserna.

I maskinhallen hittas till exempel tre brandbilar, två 20 tons hjullastare, en sugutrustad lastbil för avlägsnande av avisningsglykol, fyra Vammas borstblåsare samt några fastighetstraktorer och lastbilar. Den senaste nykomlingen är en traktor.

– Traktorn är en mångsidig arbetsmaskin. Vi får till exempel inte ut kraft från axeln ur någon annan maskin. När man jämför till exempel slåtterarbetets resultat mellan en traktors slåttermaskin och en fastighetstraktors hydraulik, är skillnaden enorm. Dessutom kan kraftuttaget användas till exempel med kross och snöslunga. På hjullastaren har vi en stor slunga, som har en egen 13-liters motor. För att jämna ut landningsbanans sidovallar är den nog effektiv, men onödigt grov för noggrannare arbeten, såsom att hålla servicevägarna öppna.

Traktorn är teknologiskt en föregångare

Oulun lentoasemalla oli testissä Valtra T234 Direct
På Uleåborgs flygplats testas en T234 Direct utrustad med FMG:s vikplog med rasp. Den egentliga maskinen kommer att vara gul och den har för flygplatsbruk godkända varningsljus.

Trots att man kunde tänka sig att dyra specialmaskiner är tekniska föregångare, är lantbruksfaktorn de facto ljusår före andra arbetsmaskiner när det gäller till exempel automatstyrning, fjärrövervakning och digital manövrering av arbetsredskapet.

– Visst kan ett mekaniskt reglage vara tydligt, men SmartTouch-maskinens möjlighet att spara användar- och arbetsredskapsvisa profiler är utmärkt när traktorn har flera användare, av vilka en del kör rätt sällan med den. Likaså öppnar till exempel automatstyrningen och fjärrövervakningen helt nya möjligheter.

På Ivalo flygplats har man testat snöplogning av landningsbanan med automatstyrning utan förare. Dessutom kunde Valtra Guide -automatstyrningen hjälpa föraren till exempel i dåligt väder på en stor, öppen landningsbana. Inbesparingar kan fås till exempel vid anskaffningen av avisningsmedel, om man behöver sprida mindre mängder av det än i dag. Med hjälp av Valtra Connect-fjärrövervakningen kunde man följa med traktorernas färd och koordinera maskinarbetena.

– De tydligaste behoven är för slåtter samt plogning och slungning av snö. Dessutom passar krossning av sidoområdenas gräs och transportarbeten bra att utföras med traktor. Vi förbereder oss också för framtiden, så traktorn måste alltså ha så pass med effekt att den vid behov kan skuffa en 7-metersplog och dra en borstblåsare.

Arbetet på flygplatsen kräver en del specialutrustning, såsom en viss gul färg, de i lufttrafikreglerna föreskrivna varningsljusen samt maskinens identifieringsnummer. Vanligare utrustning är steglös transmission, fjädringar, extrabelysning, klackmönstrade däck samt frontlyft med kraftuttag.

0

Läs också