På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
8000 kvadrats logistikcentral till Suolahti
Services Valtra World

8000 kvadrats logistikcentral till Suolahti

Vid Valtras fabrik i Suolahti byggs en 8000 kvadratmeter och över 100 000 kubikmeter stor logistikcentral. Den nya byggnaden kommer på platsen där lagringsfältet för traktorer som väntar på transport nu är.

I den nya byggnaden tas emot delar som behövs på fabriken, de lagras, samlas och skickas till monteringslinjen. Från lagret levereras precis de delar som behövs för ifrågavarande traktor till monteringslinjen beroende till exempel på den tilläggs- och valfria utrustning som kunden valt samt landsvisa utrustningar.

Den nya logistikcentralen behövs, eftersom de nya produkterna bidrar till att mängden artiklar som fordras i produktionen fördubblas. Dessutom effektiveras verksamheten när man från flera små lager övergår till ett stort. Även säkerheten förbättras, då truck- och långtradarfabriken minskar på fabriksområdet. Det uppstår inbesparingar när Valtra inte längre behöver hyra stora lagerutrymmen av utomstående aktörer. Den nya centralen förbättrar också traktorernas kvalitet, när man kan tömma långtradarnas på deras laster inomhus.

Logistikcentralen blir rätt automatiserad. Förarlösa truckar lagrar inkommande delar på 12 meter höga hyllor, men samlingsarbetet förblir manuellt. Delarnas transport från centralen till monteringen sker delvis automatiskt, det bästa systemet utreds som bäst.

Den nya logistikcentralen byggs redan och byggnaden blir klar våren 2020. Den nya centralen tas i bruk hösten 2020, när hyllorna, delarna, automationen och andra system är färdiga.

Det nye 8000 kvadratmeter store logistikksenteret bygges i området mellom Monteringslinjen og Unlimited Studio.
Den nya 8000 kvadrat stora logistikcentralen byggs på området mellan den nuvarande monteringsfabriken och Unlimited-studion.
  1. Ny logistikcentral
  2. Unlimited-studion
  3. Monteringsfabrik
  4. Transmissionsfabrik
  5. Produktutveckling
  6. Reservdels- och servicecentral

Läs också