På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Fabriken färdigställer en ny traktor var tolfte minut
Teknik Valtra World

Monteringsfabriken i Suolahti

Fabriken färdigställer en ny traktor var tolfte minut

Vid Suolahti monteringsfabrik uppstår nya A-, N-, eller T-seriens Valtror med tolv minuters mellanrum. Arbetet utförs sex dagar i veckan i ett skifte. I Suolahti finns utöver monteringsfabriken bland annat produktutvecklingscentret, transmissionsfabriken och reservdelslagret. Sammanlagt arbetar cirka 950 personer på fabriksområdet i Suolahti.

Motorn och transmissionen kopplas ihop

I det första arbetsskedet kopplar två montörer ihop transmissionen, som kommer från den närbelägna transmissionsfabriken, och motorn från AGCO Powers fabrik i Linnavuori. Transmissionen kommer från linjens vänstra sida och motorn från den högra. Vid transmissionens förmontering kopplas bland annat mellanstommen i HiTech-modellernas transmission. Vid motorns förmontering monteras på motorn bland annat frontstycke, kopplingens delar och SCR-avgassystemets delar.

Valtra tractor engine and transmission assembly

Framaxeln

Framaxeln sätts fast vid monteringslinjens början. Alternativen är beroende på modellserien antingen en vanlig framaxel, en hydrauliskt fjädrad framaxel eller luftfjädrad Aires-framaxel. Varje traktor som färdigställs på linjen skräddarsys enligt kundens önskemål och på linjen tillverkas A-, N- och T-seriens traktorer i fri ordning. Inte en enda traktor görs för lagerhållning utan beställning, varje traktor har en känd mottagare: antingen slutanvändaren eller återförsäljaren.

Valtra tractor front axle assembly

Lackering

På lackeringsavdelningen genomgår traktorns stomme sju skeden: nanoteknisk behandling, maskering, robotmålning, kontroll, tre steg av torkning och nerkylning. Tvätt och polymernanobehandling ger en bra häftande bas för målfärgen. I följande skede torkas traktorn och delar som målfärgen inte ska fastna på maskeras. I lackeringskammaren målar två robotar stommen med cirka 7–8 liter färg. I kammaren finns ett slags magnetiskt fält, som gör att färgdammet söker sig till stommen och inte till golvet.

Valtra tractor motor painting

Hytten

Hyttarna kommer från Maaseudun kone, som ligger 200 kilometer från fabriken, namngivna enligt varje kund och de anländer i precis rätt tid, på samma sätt som motorer, däck och andra större delar. Logistikens grundprincip är att de olika delarna kommer till fabriken just innan de behövs på monteringslinjen, så att lagren hålls små. Det finns 230 underleverantörer och av dem är cirka 60 procent finländska.

Valtra tractor cabin in assembly line

Uppsamling

De mindre delarna samlas ihop från så kallade supermarketar vid sidan av monteringslinjen och levereras till linjen med manuellt bogserade vagnar eller automatvagnar. Plockhyllorna har små displayer, som med ett ljus visar var delen som behövs finns, hur många delar det behövs och till vilket arbetsskede delen ska levereras. Systemet läser kundens beställning, eftersom de behövliga delarna varierar beroende på vilken utrustning kunden valt till sin traktor. Det finns så många kombinationer av tillval och valfri utrustning och landsvisa skillnader att i praktiken är varje traktor unik.

Valtra tractor parts acquiring in the factory

Däckmontering

Däcken monteras behändigt med hjälp av en lyftanordning. Före det har däcken monterats på fälgarna vid förmonteringen. Däcken har åkt iväg från lagret 50 kilometer härifrån i det skedet när traktorn börjar sin färd på monteringslinjen och de kommer till förmonteringen precis lämpligt före däcken behövs på linjen. På monteringsfabriken monteras Mitas, Trelleborgs, Nokians, Bridgestones och Continentals däck, i olika millimeters- och tumstorlekar, ribbmönstrade, klackmönstrade, skogsdäck och radodlingsdäck.

Valtra tractor factory tires installation

Provkörning

Varje traktor provkörs. Redan före det har varje transmission, motor och hytt provkörts och traktorn har genomgått fyra kvalitetsportar på monteringslinjen. Provkörningen tar ungefär 50 minuter och då kontrolleras ungefär 500–800 punkter beroende på traktormodell och utrustning. Efter provkörningsrummet granskas traktorn visuellt, bromsarnas funktion testas med bromsprovare och riktningsväljare och kopplingens känslighet regleras utomhus under tak.

Valtra tractor testing in the factory

Monteringsfabriken i Suolahti

  • Traktorn går genom monteringslinjen på ungefär 8 timmar.
  • Monteringsfabriken har ungefär 300 arbetare.
  • 90 procent av traktorerna går på export.
  • Efter monteringslinjen förs en del traktorer till Unlimited-studion för mera krävande utrustning.

Läs också