På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Valtra har växt till en global jätte
Valtra World

Valtras rötter är i Finland, men verksamheten är global

Valtra har växt till en global jätte

De finländska jordbrukarna minns Valtras första tid, när det i fabriken i Jyväskylä började tillverkas traktorer som ersatte hästarna i lant- och skogsbruksarbeten. På 70 år har Valtra i sin bransch växt till en global jätte vars rötter alltid är i Finland, men verksamhet är helt internationell.

 

På 1960-talet blev Valtra förutom finländsk även en brasiliansk traktor, när det i Brasiliens Mogi das Cruzes grundades en traktorfabrik. På 1980-talet blev Valtra marknadsledare i hela Norden, när Valtra köpte Volvo BM:s traktorverksamhet. På 1990-talet öppnades marknaden till Europa. På 2000-talet har Valtra växt till en internationell jätte i sin bransch, med försäljning, konstruktion, tillverkning, servicenätverk och annan verksamhet på flera kontinenter.

– Brasilien har varit Valtras största försäljningsland sedan 1960-talet. För fabriken i Suolahtis traktorer var Finland i antal mätt den största marknaden långt in på 2000-talet, men nuförtiden är Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Norge större eller lika stora i försäljningsvolym. Finland är fortfarande en mycket viktig marknad för oss. Ungefär 90 procent av traktorerna tillverkade i Suolahti går på export, berättar Matti Tiitinen, försäljningschef för Europa och Mellanöstern.

Den ökade exporten har gynnat Finland på många sätt. Valtra och dess underleverantörer sysselsätter 2000–3000 finländare. Tack vare exporten har Valtra kunnat utvidga sitt sortiment och utveckla teknologi. De finländska lantbrukarna har därmed fått ännu bättre, inhemska traktorer.

– Det internationella produktionssamarbetet för med sig arbete till Finland och för inte bort det. När vi till exempel skaffar vingårdstraktorerna i samarbete från en annan tillverkare, får vi med hjälp av dem nya kunder i Sydeuropa och återförsäljare, som förutom vingårdstraktorer även säljer produkter från fabriken i Suolahti. Utan vingårdstraktorerna skulle de här återförsäljarna inte nödvändigtvis ta Valtra i försäljning överhuvudtaget, berättar Tiitinen.

Service från cirka 1000 ställen

Valtra har på Europas och Afrikas område för tillfället sin historias bästa återförsäljarnätverk, som sammanlagt har cirka 1000 verksamhetsställen. Utvecklandet av försäljnings-, service- och reservdelsnätverket har varit och kommer att vara i en nyckelroll, när Valtra växer i världen.

– Försäljningen och särskilt efter-marknaden är a och o i allt. Om området inte har service, så kan där inte heller finnas försäljning. På en del ställen, såsom exempelvis i Syd-italien och mellersta Frankrike, utvidgar vid vårt försäljningsnätverk med fart. På andra ställen där vi redan har ett försäljningsnätverk utvecklar vid våra återförsäljare till allt större och kunnigare i att hjälpa kunderna att nå precisionsodlingens fördelar och öka produktiviteten.

En bra traktor är viktigast

Utan försäljningsnätverk kan det inte finnas försäljning, men också en bra produkt är viktig. Bra återförsäljare blir också intresserade av en bra traktor och vill få den i sitt sortiment.

– Valtras traktorer har produktutvecklats under de senaste tjugo åren målmedvetet så att de ännu bättre passar även kundernas behov i Mellan- och Västeuropa. På samma gång har vi ändå hållit fast vid Valtras traditionella styrkor, såsom mångsidigheten för kundernas olika arbeten. Vår uppgift är att hjälpa kunden att utföra arbetena med Valtra ännu flexiblare och effektivare.

Valtras modellsortiment är mångsidigare än någonsin. I sortimentet hittas traktorer från 75 hästkrafter upp till 405 hästkrafter. I sortimentet finns även bredd, för till exempel i klassen 100–200 hästkrafter finns att välja flera parallella modeller samt olika transmissionsalternativ.

Nya länder och större marknadsandelar

Valtra har traditionellt varit den populäraste traktorn i Norden och Baltikum samt i Sydamerika. I resten av Europa har marknadsandelen växt stadigt särskilt i och med lanseringen av fjärde och femte generationens traktorer samt SmartTouch-användargränssnittet.

– Ser man på Sydeuropas registreringsstatistik kan det se ut som att Valtras marknadsandel bara är i storleksklassen några procent.
Vi är ändå starka också i dessa länder, om de minsta vingårdstraktorerna utesluts från granskningen. Till exempel i Portugal var Valtras andel förra året i över 140-hästkrafters traktorer 25 procent, men i alla traktorer var andelen bara några procent. I Norge var vi totalt sett det mest sålda traktormärket med en marknadsandel på 22,9 procent och Valtra N174 Direct var Norges mest sålda traktormodell, berättar Tiitinen med hjälp av exempel.

Valtra exporteras även till Asien, såsom Japan, Sydkorea och Taiwan, och till Australien och Nya Zeeland sammanlagt hundratals exemplar per år. I Afrika föredrar kunderna traditionellt Valtra-traktorer tillverkade på fabriken i Brasilien, men dit förs även traktorer från Suolahti. I Mellan-östern finns export till exempel till Irak och Arabemiraten.

Finland och den finländska traktorn har ett bra rykte i världen. Valtra har tillverkning och deltillverkning även i andra länder än Finland, men kunderna globalt känner till Valtras finländska rötter. Företaget, varumärket, eftermarknaden, produktutvecklingen och många andra funktioner leds från Finland också då när en del av produkterna tillverkas på annat håll till exempel på grund av logistiska orsaker.

Läs också