På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Valtra tankar med 100 procent förnybart bränsle
Valtra World

Miljö

Valtra tankar med 100 procent förnybart bränsle

Valtra har som första fabrik i världen tagit i bruk Neste MY förnybar diesel som bränsle vid första påfyllning i alla sina nya traktorer.

Årligen ersätts cirka 700 000 liter fossil diesel med 100 procent förnybart bränsle. När traktorerna kommer från produktionslinjen görs en första tankpåfyllning. Från och med i mars i år är alla Valtras nya traktorer samt truckarna som används i fabriken tankade med Neste MY förnybar diesel.

Valtra is decreasing emissions globally - one tank at a time. Neste MY - renewable diesel

– I dagens värld är det viktigt att kunna tilltala kunden med konkreta åtgärder. Neste MY erbjuder oss ett enkelt sätt att gå mot en miljövänligare verksamhet. Vi är en förhållandevis stor dieselkonsument, så det här beslutet har en stor betydelse, berättar marknadschef Mikko Lehikoinen.

Neste MY tillverkas av 100 procent förnybart avfall och rester och producerar till och med 90 procent mindre växthusgasutsläpp jämfört med fossil diesel. Klimatutsläppsminskningen som uppnås med den förnybara dieseln motsvarar att nästan 560 personbilar avlägsnas från vägtrafiken för ett år eller cirka 46 000 årliga traktorbrukstimmar utan utsläpp.

Den förnybara dieselns kvalitet är utmärkt; den brinner rent, vilket förlänger motorns liv. Dieseln kan användas som sådan och utan förändringar i dagens motorer. Köldtåligheten för vinterkvaliteten är –34° och produktens hållbarhet i tanken är utmärkt.

– För våra kunder är miljön nära och de ekologiska värdena är viktiga. De strävar konstant efter att göra bättre val och begrundar säkert ansvarsfullhet även när de väljer traktortillverkare, tillägger Lehikoinen.

I den nya traktorns tank får kunden hundraprocentigt förnybart enligt kretsloppsekonomins principer förädlat bränsle, vars råvara delvis kommer från dem, alltså lantbrukarna. Nio av tio traktorer som tillverkas vid Valtras fabrik går på export till över 75 länder.

– Det här är ett visitkort på kretsloppsekonomi och pionjärskap. Vi är övertygade om att detta budskap är mycket intressant för våra målgrupper, oberoende om de är i Finland, Japan eller Chile, avslutar Lehikoinen.

Läs mera om ämnet på:

http://www.wakeupcalltofarmers.com/ (på engelska)

https://nestemy.fi/ (på finska)

0

Läs också