På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Valtra testade förarlös snöplogning av en flygplats
Teknik Valtra World

Runway Snowbot

Valtra testade förarlös snöplogning av en flygplats

Ivalos flygplats är EU:s nordligaste kommersiella flygplats. Förhållandena vintertid är utmanande: till och med –40 graders kyla, mycket snö och ungefär en månad lång polarnatt, då solen inte stiger upp alls. Därför är Ivalo precis rätt plats att testa automatisk snöplogning.

Finländsk snow-how är redan ett begrepp på världens flygplatser. Det täta snöfallet stör inte trafikeringen på till exempel Helsingfors-Vanda i praktiken alls. Däremot på platser där det sällan faller snö och man inte förberett sig tillräckligt bra för snön kan flygplatsens trafik stanna upp i flera dagar på grund av snöfall.

– Vi sammanförde finländska företag, som har kompetens inom området: däcktillverkaren Nokian Tyres, Vammas (Fortbrand) som tillverkar flygplatssnöslungor, energiföretaget Neste och Finavia som upprätt­håller flygplatser. I samarbete testade vi förar­lös snörplogning av en flygplats på Ivalo flygplats i mars, berättar Matti Tiitinen, som lett försöket för Valtras del.

Utgångsläget var gott, för Valtra har redan tidigare använts i snöplogning på flygplatser. Valtra Guide -automatstyrningen, Isobus-arbetsmaskinstyrningen och egenskaperna i SmartTouch såsom U-Pilot-vändtegsautomatiken skapade en bra bas för försöket. Valtra hade redan ett år tidigare testat förarlös snöplogning i landsvägsförhållanden tillsammans med Nokian Tyres i 73 kilometers hastighet.

Valtra Runway Snowbot driving in Ivalo airport
Valtra Guide -automatstyrningen är till stor hjälp i flygplatsens snöplogning också med förare. De sparade körlinjerna visar landningsbanans kanter och mitt, även om de är täckta av snö. Med GPS-baserad sektionskontroll kan man även sprida precis rätt mängd frostskyddsvätska, vilket både sparar pengar och skonar miljön.

Försöket bekräftar visionen

Ansvarig chef för Valtras forskningsprojekt Petri Hannukainen påminner, att det inte ännu rör sig om en produkt som saluförs, utan ett inledande försök. Försöket visade att uppgiften är möjlig och det lönar sig att undersöka mera i ett samarbetsprojekt med Finavia.

– I flygplatsernas skötsel kan man utnyttja teknologi som ursprungligen utvecklats för lantbruket. Till exempel sektionskontroll och mängdreglering kan vara till stor hjälp, när man sprider ut dyra halkbekämpningsmedel, berättar Hannukainen.

Traktorerna är billigare och mångsidigare i flygplatsernas underhållsarbeten än specialmaskiner. I Ivalo hade två T254 Versu-traktorer Arctic Machines snöplogar framtill och baktill Vammas borste med fläkt, som fick den erfordrade hydrauliken, elen och bromsarna lätt från traktorn. Däcken var Nokian Hakkapeliitta TRI, som är världens första för vinterbruk utvecklade traktordäck. Traktorerna var utrustade på Unlimited-studion. Även traktorns tankning med förnybart bränsle är möjligt att sköta automatisk med robotstyrning.

Valtra Connect auto driving Runway SnowBot
Automatstyrning, vändtegsautomatik, sektionskontroll och mängdreglering är exempel på teknik utvecklad för lantbruket.

Traktorerna passar för flygplatsernas skötsel

Traktorernas användningsområde har utvidgats de senaste årtiondena från åkrarna till skogen, gatorna och kommunaltekniska arbeten. Nu verkar traktorernas användning sprida sig också till hamnar, gruvor, försvarsmakten och andra ändamål. I slutna miljöer är automatisk styrning enklare att förverkliga än till exempel i vägtrafik eller i skogen. En automatiskt fungerande traktor passar bra i helheten, när till exempel hela hamnen eller flygplatsen även för övrigt är automatiserad och fjärrstyrd.

– Traktorerna är ett intressant alternativ för flygplatsens maskinpark, när 4,5 meters arbetsbredd är tillräcklig. Traktorernas totalkostnader är betydligt lägre än lastbilarnas och de är mycket mångsidigare, eftersom de kan användas även för andra arbeten, såsom snöslungning eller sommartid för gräsklippning, berättar Finavias maskinutrustningsspecialist Tero Santamanner.

Runway Snowbot Valtra
På Ivalo flygplats testades i mars 2019 om landningsbanan kunde plogas utan förare med T254 Versu -traktorer. Resultaten är mycket lovande. Med automatstyrning utrustade traktorer kan fås att arbeta självständigt eller fjärrstyrda.
T-seriens tekniska information

Läs också