På den här webbplatsen använder vi cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse och ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.


Your privacy is important to us. AGCO has therefore recently updated its privacy policy to give you a better understanding of the types of personal data we collect from you and how we use it. We recommend you to take a moment to read the updated policy available on http://www.agcocorp.com/privacy.html

Arkivet
Valtrorna är 65-procentigt inhemskt arbete
Services Valtra World

Valtrorna är 65-procentigt inhemskt arbete

Valtra-traktorerna tillverkade i Suolahti är omkring 65-procentigt inhemskt arbete. Av delarna som används i traktorn är betydligt över hälften finländska och därtill kommer värdet på arbetet utfört i Suolahti.

– Av delarna vi köper är klart över hälften inhemska. Vi räknade med enbart sådana företag, som verkligen har produktion i Finland, berättar inköpschef Mari Horttonen.

Stora inhemska underleverantörer är till exempel i Nokia verksamma AGCO Powers motorfabrik och i Ylihärma verksamma MSK Cabins hyttfabrik, som båda sysselsätter flera hundra personer. Sammanlagt levererar nästan hundra finländska företag delar till Valtras traktorer.

I andelen inhemskt har räknats med endast värdet på produktionsarbetet i Suolahti, inte till exempel produktutvecklingen eller reservdelar. Både det inhemska arbetet och värdet på delarna har alltså räknats rätt stramt snarare i underkant än överdrivet.

I praktiken varierar en enskild traktors inhemska andel beroende på modellserie och utrustning.

A-seriens tekniska information N-seriens tekniska information T-seriens tekniska information S-seriens tekniska information

Läs också